x
Name Value
css
Name Value
page_background 008A00
page_banner_photo mobiele-telefoon-tablet.jpg
page_color FFFFFF
http_secure yes
page
Name Value
page_file mobiele-telefoon-tablet.cfm
sessionid 0D704240F308F4E34CCE87702FC42FD6.cfusion
urltoken CFID=59356094&CFTOKEN=ee8b36631037b1b-5FDEC981-0C14-E04D-A3768F9BBB62203C&jsessionid=0D704240F308F4E34CCE87702FC42FD6.cfusion
Name Value
ADD_TIT_TXT mobiele telefoon_tablet
CENTER false
CFQUERY.EXECUTIONTIME 1
CLS
GetProfile
Name Value
ADDRESS Kempstraat 20 zw.
BACKGROUND background-20230919044412.jpg
CITY Haarlem
COMPANY i-Tac data recovery
CONTACT Bezoekadres (op afspraak)
EMAIL info@i-tac.nl
FACEBOOK_ALIAS itac.nl
FACEBOOK_URL https://www.facebook.com/itac.nl
FOOTER_TEXT Verloren data halen wij terug! Btw - Identificatienummerr: NL001478054B70 Inschr. K.v.K: 56043201
GOOGLE_RATE 4.9
GOOGLE_RATE 4.9
GOOGLE_RATING_ACTIVE Y
GOOGLE_REVIEWS 352
LINKEDIN_ALIAS i-Tac
LINKEDIN_URL https://www.linkedin.com/in/i-Tac
PHONE 06 34 35 46 11
TWITTER_ALIAS
TWITTER_URL
WEBSITE_URL www.i-tac.nl
ZIPCODE 2023 ES
ONAPPLICATIONEND cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONEND@16a56738
ONAPPLICATIONSTART cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONSTART@132212ca
ONREQUEST cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUEST@4b7eb51e
ONREQUESTEND cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTEND@20f5fa38
ONREQUESTSTART cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTSTART@1dd4c5b9
ONSESSIONEND cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONEND@1e63208b
ONSESSIONSTART cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONSTART@208ba01c
PAGE
Name Value
PAGE_BACKGROUND 008A00
PAGE_BANNER_PHOTO mobiele-telefoon-tablet.jpg
PAGE_COLOR FFFFFF
PAGE_FILE mobiele-telefoon-tablet.cfm
PAGE_ID 6
PAGE_TEXT Mobiele telefoon / tablet
PAGE_TITLE mobiele telefoon_tablet
SEQUENCE 12
page_block
Name Value
PAGE_BLOCK_ID 35
PAGE_BLOCK_PHOTO
PAGE_BLOCK_TEXT Als één van de zeer weinige bedrijven in Nederland zijn wij in staat uw kostbare foto’s of films terug te halen van uw mobiele telefoon of tablet. Wanneer bijvoorbeeld uw mobiele telefoon waterschade heeft opgelopen of door een val niet meer werkt kunnen wij uw databestanden redden. In een speciale ruimte zijn wij in staat met geavanceerde apparatuur middels een chip-off / JTAG methode uw databestanden te redden. Het is belangrijk dat u na een defect van uw mediadrager, zoals hierboven vermeld, deze niet meer met een adapter probeert op te laden. Dit zal de schade in de mediadrager zelf zeer waarschijnlijk verergeren.
PAGE_BLOCK_TITLE Mobiele telefoon en tablet recovery
POSITION L
SEQUENCE 1
pages
Name Value
ACTIVE Y
PAGE_BACKGROUND 6D8764
PAGE_BANNER_PHOTO wie-zijn-wij.jpg
PAGE_COLOR FFFFFF
PAGE_FILE wie-zijn-wij.cfm
PAGE_ID 1
PAGE_TEXT

Gespecialiseerd bedrijf

Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf dat in staat is tegen een zeer scherpe prijs uw verloren databestanden terug te halen! Onze specialisatie is erop gericht om, na schade en/of storingen van gegevensdragers, uw belangrijke data terug te halen van uw computer, externe harde schijf, geheugenkaart, CD-rom, DVD-rom, mobiele telefoon, tablet, etc.

Gratis onderzoek

Onderzoek naar uw gegevensdrager is gratis. Recoverykosten betaalt u alleen als wij data terug halen. No Cure No Pay dus. Wij bouwen op jarenlange expertise die is vergaard bij de overheid (Ministerie van Justitie / Ministerie van Defensie). Bij ons bedrijf kunt u er vanzelfsprekend vanuit gaan dat uw data vertrouwelijk behandeld wordt en wij op professionele wijze onderzoek doen aan uw belangrijke data.
PAGE_TITLE wie zijn wij
SEQUENCE 1
TILE_BACKGROUND
TILE_ICON wie-zijn-wij.png
THIS
Name Value
ADDRESS Kempstraat 20 zw.
application_title i-Tac
applicationtimeout 3900
AUTHCOOKIE
Name Value
BACKGROUND background-20230919044412.jpg
CITY Haarlem
clientmanagement false
clientstorage Cookie
COMPANY i-Tac data recovery
CONTACT Bezoekadres (op afspraak)
cookey epG4B+6DPJlme/Oou4zwZQ==
dsn i-tac
EMAIL info@i-tac.nl
FACEBOOK_ALIAS itac.nl
FACEBOOK_URL https://www.facebook.com/itac.nl
fav_folder /fav
FOOTER_TEXT Verloren data halen wij terug! Btw - Identificatienummerr: NL001478054B70 Inschr. K.v.K: 56043201
GOOGLE_RATE 4.9
GOOGLE_RATING_ACTIVE Y
GOOGLE_REVIEWS 352
LINKEDIN_ALIAS i-Tac
LINKEDIN_URL https://www.linkedin.com/in/i-Tac
loginstorage cookie
name i-tac-new
newlocale English (US)
OnApplicationEnd cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONEND@16a56738
OnApplicationStart cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONSTART@132212ca
OnRequest cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUEST@4b7eb51e
OnRequestEnd cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTEND@20f5fa38
OnRequestStart cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTSTART@1dd4c5b9
OnSessionEnd cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONEND@1e63208b
OnSessionStart cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONSTART@208ba01c
PHONE 06 34 35 46 11
scriptprotect all
SESSIONCOOKIE
Name Value
sessionmanagement true
sessiontimeout 3600
setclientcookies false
setdomaincookies NO
TWITTER_ALIAS
TWITTER_URL
WEBSITE_URL www.i-tac.nl
ZIPCODE 2023 ES
VAR variables
VARS session,url,variables,application,form,cgi,cookie,server
X X
Y ZIPCODE
Name Value
applicationname i-tac-new
review_key Rd9RZxh7hy0+skrrFGJypA==
Name Value
AUTH_PASSWORD
AUTH_TYPE
AUTH_USER
CERT_COOKIE
CERT_FLAGS
CERT_ISSUER
CERT_KEYSIZE 256
CERT_SECRETKEYSIZE 4096
CERT_SERIALNUMBER
CERT_SERVER_ISSUER C=US, O=Let's Encrypt, CN=R3
CERT_SERVER_SUBJECT CN=www.i-tac.nl
CERT_SUBJECT
CF_TEMPLATE_PATH D:\home\i-tac.nl\wwwroot\mobiele-telefoon-tablet.cfm
CONTENT_LENGTH 0
CONTENT_TYPE
CONTEXT_PATH
GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_ACCEPT_ENCODING br,gzip
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE en-US,en;q=0.5
HTTP_CONNECTION Keep-Alive
HTTP_COOKIE
HTTP_HOST www.i-tac.nl
HTTP_REFERER
HTTP_URL /mobiele-telefoon-tablet.cfm
HTTP_USER_AGENT CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
HTTPS on
HTTPS_KEYSIZE 256
HTTPS_SECRETKEYSIZE 4096
HTTPS_SERVER_ISSUER C=US, O=Let's Encrypt, CN=R3
HTTPS_SERVER_SUBJECT CN=www.i-tac.nl
LOCAL_ADDR 64.73.217.183
PATH_INFO
PATH_TRANSLATED D:\home\i-tac.nl\wwwroot\mobiele-telefoon-tablet.cfm
QUERY_STRING
REMOTE_ADDR 34.204.172.188
REMOTE_HOST 34.204.172.188
REMOTE_USER
REQUEST_METHOD GET
SCRIPT_NAME /mobiele-telefoon-tablet.cfm
SERVER_NAME www.i-tac.nl
SERVER_PORT 443
SERVER_PORT_SECURE 1
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
SERVER_SOFTWARE Microsoft-IIS/10.0
WEB_SERVER_API
Name Value
A0608BEC-0AEB-B46A-0E1E1EC5F3CE7C9C.1.1 java.net.URLClassLoader@30ed8fc3
coldfusion
Name Value
appserver Tomcat
expiration {ts '2023-09-09 19:55:16'}
InstallKit Native Windows
productlevel Enterprise
productname ColdFusion Server
productversion 2016,0,17,325979
rootdir C:\ColdFusion2016\cfusion
serviceTagAttributes
Name Value
cfcollection action,categories,collection,engine,language,name,path
cfdbinfo blockfactor,cachedafter,cachedwithin,cacheId,cacheRegion,clientInfo,datasource,dbname,dbtype,debug,fetchClientInfo,maxrows,name,ormOptions,password,pattern,result,sql,table,timeout,type,username
cffeed action,columnMap,enclosureDir,escapeChars,ignoreEnclosureError,name,outputFile,overwrite,overwriteEnclosure,properties,proxyPassword,proxyport,proxyserver,proxyUser,query,source,timeout,userAgent,xmlVar
cfftp action,actionParam,alloSize,asciiextensionlist,bufferSize,connection,debug,directory,existing,failifexists,fileNameEncoding,fingerPrint,item,key,localfile,name,new,passive,passphrase,password,port,proxybypass,proxyserver,remotefile,result,retrycount,secure,server,stoponerror,systemType,timeout,transfermode,username
cfhttp authType,charset,clientCert,clientCertPassword,columns,compression,delimiter,domain,file,firstRowAsHeaders,getAsBinary,method,multipart,multipartType,name,ntlmdomain,password,path,port,proxyPassword,proxyport,proxyserver,proxyUser,redirect,resolveurl,result,textqualifier,throwonerror,timeout,url,useragent,username,workstation
cfimap accept,action,attachmentpath,connection,debug,delimiter,folder,generateuniquefilenames,maxrows,messagenumber,name,newFolder,password,port,recurse,secure,server,startrow,stopOnError,timeout,uID,username
cfindex action,attributecollection,autocommit,body,category,categorytree,collection,collectionnames,criteria,custom1,custom2,custom3,custom4,dihconfigpath,docboost,extensions,external,fieldboost,indexMode,key,language,prefix,query,recurse,status,throwonerror,title,type,urlpath
cfldap action,attributes,clientCert,clientCertPassword,delimiter,dn,filter,maxrows,modifytype,name,password,port,rebind,referral,returnAsBinary,scope,secure,separator,server,sort,sortControl,start,startrow,timeout,userName,useTLS
cfmail bcc,cc,charset,debug,encodeFor,encrypt,encryptionAlgorithm,failTo,from,group,groupcasesensitive,idnaVersion,keyalias,keyPassword,keystore,keystorePassword,mailerid,maxrows,mimeattach,password,port,priority,query,recipientCert,remove,replyTo,server,sign,spoolenable,startrow,subject,timeout,to,type,username,useSSL,useTLS,wrapText
cfpdf action,addQuads,algo,align,ascending,author,bottomMargin,charset,compressTiffs,copyfrom,ddxFile,destination,directory,encodeAll,encoding,encrypt,exportTo,extract,flatten,foreground,format,height,hiRes,honourSpaces,hScale,image,imageprefix,importFrom,info,inputFiles,isBase64,jpgDpi,keepBookmark,keyalias,keyPassword,keystore,keystorePassword,leftMargin,maxBreadth,maxLength,maxScale,name,nameKeys,newOwnerPassword,newUserPassword,noAttachments,noBookmarks,noComments,noFonts,noJavascripts,noLinks,noMetadata,noThumbnails,numberFormat,opacity,order,outputFiles,overridePage,overwrite,package,pages,password,permissions,position,resolution,rightMargin,rotation,saveOption,scale,showOnPrint,signaturefieldname,source,standard,stopOnError,text,topMargin,transparent,type,unsignall,useStructure,version,vScale,width
cfpop accept,action,attachmentpath,debug,delimiter,generateuniquefilenames,maxrows,messagenumber,name,password,port,secure,server,startrow,timeout,uID,username
cfquery blockfactor,cachedafter,cachedwithin,cacheId,cacheRegion,clientInfo,datasource,dbname,dbtype,debug,fetchClientInfo,maxrows,name,ormOptions,password,result,sql,timeout,username
cfSearch category,categorytree,collection,contextBytes,contextHighlightBegin,contextHighlightEnd,contextPassages,criteria,external,language,maxrows,name,orderby,previousCriteria,searchcolumns,searchtime,startrow,status,suggestions,type
cfstoredproc blockfactor,cachedafter,cachedwithin,cacheId,cacheRegion,clientInfo,datasource,dbname,dbtype,debug,fetchClientInfo,maxrows,name,ormOptions,password,procedure,result,returncode,sql,timeout,username
supportedlocales ,Chinese (China),Chinese (Hong Kong),Chinese (Taiwan),Dutch (Belgian),Dutch (Standard),English (Australian),English (Canadian),English (New Zealand),English (UK),English (US),French (Belgian),French (Canadian),French (Standard),French (Swiss),German (Austrian),German (Standard),German (Swiss),Italian (Standard),Italian (Swiss),Japanese,Korean,Norwegian (Bokmal),Norwegian (Nynorsk),Portuguese (Brazilian),Portuguese (Standard),Spanish (Mexican),Spanish (Modern),Spanish (Standard),Swedish,ar,ar_AE,ar_BH,ar_DZ,ar_EG,ar_IQ,ar_JO,ar_KW,ar_LB,ar_LY,ar_MA,ar_OM,ar_QA,ar_SA,ar_SD,ar_SY,ar_TN,ar_YE,be,be_BY,bg,bg_BG,ca,ca_ES,cs,cs_CZ,da,da_DK,de,de_AT,de_CH,de_DE,de_LU,el,el_CY,el_GR,en,en_AU,en_CA,en_GB,en_IE,en_IN,en_MT,en_NZ,en_PH,en_SG,en_US,en_ZA,es,es_AR,es_BO,es_CL,es_CO,es_CR,es_CU,es_DO,es_EC,es_ES,es_GT,es_HN,es_MX,es_NI,es_PA,es_PE,es_PR,es_PY,es_SV,es_US,es_UY,es_VE,et,et_EE,fi,fi_FI,fr,fr_BE,fr_CA,fr_CH,fr_FR,fr_LU,ga,ga_IE,hi,hi_IN,hr,hr_HR,hu,hu_HU,in,in_ID,is,is_IS,it,it_CH,it_IT,iw,iw_IL,ja,ja_JP,ja_JP_JP_#u-ca-japanese,ko,ko_KR,lt,lt_LT,lv,lv_LV,mk,mk_MK,ms,ms_MY,mt,mt_MT,nb,nb_NO,nl,nl_BE,nl_NL,nn_NO,no,no_NO,no_NO_NY,pl,pl_PL,pt,pt_BR,pt_PT,ro,ro_RO,ru,ru_RU,sk,sk_SK,sl,sl_SI,sq,sq_AL,sr,sr_BA,sr_BA_#Latn,sr_CS,sr_ME,sr_ME_#Latn,sr_RS,sr_RS_#Latn,sr__#Latn,sv,sv_SE,th,th_TH,th_TH_TH_#u-nu-thai,tr,tr_TR,uk,uk_UA,vi,vi_VN,zh,zh_CN,zh_CN_#Hans,zh_HK,zh_HK_#Hant,zh_SG,zh_SG_#Hans,zh_TW,zh_TW_#Hant
updatelevel 17
os
Name Value
additionalinformation
arch amd64
buildnumber
name Windows Server 2016
version 10.0
vars
Name Value
g0713 TRUE
lockedOutIps
Name Value
loggedErrorsPeriodically
Name Value
WARNING: bad referer - check? {ts '2023-09-21 11:34:11'}

mobiele telefoon_tablet

Mobiele telefoon en tablet recovery

Als één van de zeer weinige bedrijven in Nederland zijn wij in staat uw kostbare foto’s of films terug te halen van uw mobiele telefoon of tablet.

Wanneer bijvoorbeeld uw mobiele telefoon waterschade heeft opgelopen of door een val niet meer werkt kunnen wij uw databestanden redden.
In een speciale ruimte zijn wij in staat met geavanceerde apparatuur middels een chip-off / JTAG methode uw databestanden te redden.

Het is belangrijk dat u na een defect van uw mediadrager, zoals hierboven vermeld, deze niet meer met een adapter probeert op te laden. Dit zal de schade in de mediadrager zelf zeer waarschijnlijk verergeren.

Val schade Ipad

Val schade mobiele telefoon

Vochtschade mobiele telefoon

Val schade mobiele telefoon