x
Name Value
css
Name Value
page_background 00CC00
page_banner_photo recensies.jpg
page_color FFFFFF
http_secure yes
page
Name Value
page_file recensies.cfm
sessionid C34AF22599E155565BA968F709190C21.cfusion
urltoken CFID=3094727&CFTOKEN=c36b3256f1bc51c6-F900491B-D2E8-85E8-FA3A12FCE22AC339&jsessionid=C34AF22599E155565BA968F709190C21.cfusion
Name Value
JAAR 2018
Name Value
ADD_TIT_TXT recensies
CENTER false
CFQUERY.EXECUTIONTIME 3
CLS
GetProfile
Name Value
ADDRESS Kempstraat 20 zw.
BACKGROUND background-20180908101108.jpg
CITY Haarlem
COMPANY i-Tac data recovery
CONTACT Bezoekadres (op afspraak)
EMAIL info@i-tac.nl
FACEBOOK_ALIAS itac.nl
FACEBOOK_URL https://www.facebook.com/itac.nl
FOOTER_TEXT Verloren data halen wij terug! BTW. nr: NL112390341B.02 Inschr. K.v.K: 56043201
GOOGLE_RATE 4.8
GOOGLE_RATE 4.8
GOOGLE_RATING_ACTIVE Y
GOOGLE_REVIEWS 56
LINKEDIN_ALIAS i-Tac
LINKEDIN_URL https://www.linkedin.com/in/i-Tac
PHONE 06 34 35 46 11
TWITTER_ALIAS
TWITTER_URL
WEBSITE_URL www.i-tac.nl
ZIPCODE 2023 ES
MAX_YEAR
Name Value
YEAR 2018
MIN_YEAR
Name Value
YEAR 2013
ONAPPLICATIONEND cfApplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONEND@48aa7b2b
ONAPPLICATIONSTART cfApplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONSTART@7b727320
ONREQUEST cfApplication2ecfc571486522$funcONREQUEST@395ac7af
ONREQUESTEND cfApplication2ecfc571486522$funcONREQUESTEND@47e4dd9f
ONREQUESTSTART cfApplication2ecfc571486522$funcONREQUESTSTART@5c0c956b
ONSESSIONEND cfApplication2ecfc571486522$funcONSESSIONEND@348f06b9
ONSESSIONSTART cfApplication2ecfc571486522$funcONSESSIONSTART@5b07d838
PAGE
Name Value
PAGE_BACKGROUND 00CC00
PAGE_BANNER_PHOTO recensies.jpg
PAGE_COLOR FFFFFF
PAGE_FILE recensies.cfm
PAGE_ID 8
PAGE_TEXT
PAGE_TITLE recensies
SEQUENCE 3
page_block
Name Value
PAGE_BLOCK_ID 21
PAGE_BLOCK_PHOTO
PAGE_BLOCK_TEXT
PAGE_BLOCK_TITLE
POSITION L
SEQUENCE 1
pages
Name Value
ACTIVE Y
PAGE_BACKGROUND 6D8764
PAGE_BANNER_PHOTO wie-zijn-wij.jpg
PAGE_COLOR FFFFFF
PAGE_FILE wie-zijn-wij.cfm
PAGE_ID 1
PAGE_TEXT

Gespecialiseerd bedrijf

Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf dat in staat is tegen een zeer scherpe prijs uw verloren databestanden terug te halen! Onze specialisatie is erop gericht om, na schade en/of storingen van gegevensdragers, uw belangrijke data terug te halen van uw computer, externe harde schijf, geheugenkaart, CD-rom, DVD-rom, mobiele telefoon, tablet, etc.

Gratis onderzoek

Onderzoek naar uw gegevensdrager is gratis. Recoverykosten betaalt u alleen als wij data terug halen. No Cure No Pay dus. Wij bouwen op jarenlange expertise die is vergaard bij de overheid (Ministerie van Justitie / Ministerie van Defensie). Bij ons bedrijf kunt u er vanzelfsprekend vanuit gaan dat uw data vertrouwelijk behandeld wordt en wij op professionele wijze onderzoek doen aan uw belangrijke data.
PAGE_TITLE wie zijn wij
SEQUENCE 1
TILE_BACKGROUND
TILE_ICON wie-zijn-wij.png
TESTIMONIAL_COUNT
Name Value
COUNT 270
testimonials
Name Value
CITY Alkmaar
COMPANY Afghan art Gallery
FIRST_NAME Tahir
LAST_NAME Noory
PREFIX
PROFESSION Winkelier in Alkmaar
PUBLISH_DATE 2018-09-18
TESTIMONIAL_ID 282
TESTIMONIAL_TEXT Ik ben goed geholpen door i-Tac Data Recovery dank zij hem heb ik mijn verloor data terug gekregen aardige meneer. Ik ben erg tevreden met zijn werk super Met vriendelijk groet tahir noory
THIS
Name Value
ADDRESS Kempstraat 20 zw.
application_title i-Tac
applicationtimeout 3900
AUTHCOOKIE
Name Value
BACKGROUND background-20180908101108.jpg
CITY Haarlem
clientmanagement false
clientstorage Cookie
COMPANY i-Tac data recovery
CONTACT Bezoekadres (op afspraak)
cookey epG4B+6DPJlme/Oou4zwZQ==
dsn i-tac
EMAIL info@i-tac.nl
FACEBOOK_ALIAS itac.nl
FACEBOOK_URL https://www.facebook.com/itac.nl
fav_folder /fav
FOOTER_TEXT Verloren data halen wij terug! BTW. nr: NL112390341B.02 Inschr. K.v.K: 56043201
GOOGLE_RATE 4.8
GOOGLE_RATING_ACTIVE Y
GOOGLE_REVIEWS 56
LINKEDIN_ALIAS i-Tac
LINKEDIN_URL https://www.linkedin.com/in/i-Tac
loginstorage cookie
name i-tac-new
newlocale English (US)
OnApplicationEnd cfApplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONEND@48aa7b2b
OnApplicationStart cfApplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONSTART@7b727320
OnRequest cfApplication2ecfc571486522$funcONREQUEST@395ac7af
OnRequestEnd cfApplication2ecfc571486522$funcONREQUESTEND@47e4dd9f
OnRequestStart cfApplication2ecfc571486522$funcONREQUESTSTART@5c0c956b
OnSessionEnd cfApplication2ecfc571486522$funcONSESSIONEND@348f06b9
OnSessionStart cfApplication2ecfc571486522$funcONSESSIONSTART@5b07d838
PHONE 06 34 35 46 11
scriptprotect all
SESSIONCOOKIE
Name Value
sessionmanagement true
sessiontimeout 3600
setclientcookies false
setdomaincookies NO
TWITTER_ALIAS
TWITTER_URL
WEBSITE_URL www.i-tac.nl
ZIPCODE 2023 ES
VAR variables
VARS session,url,variables,application,form,cgi,cookie,server
X X
Y ZIPCODE
Name Value
applicationname i-tac-new
review_key Rd9RZxh7hy0+skrrFGJypA==
Name Value
AUTH_PASSWORD
AUTH_TYPE
AUTH_USER
CERT_COOKIE
CERT_FLAGS
CERT_ISSUER
CERT_KEYSIZE 256
CERT_SECRETKEYSIZE 2048
CERT_SERIALNUMBER
CERT_SERVER_ISSUER C=US, O=Let's Encrypt, CN=Let's Encrypt Authority X3
CERT_SERVER_SUBJECT CN=i-tac.nl
CERT_SUBJECT
CF_TEMPLATE_PATH D:\home\i-tac.nl\wwwroot\recensies.cfm
CONTENT_LENGTH 0
CONTENT_TYPE
CONTEXT_PATH
GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_ACCEPT_ENCODING gzip
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
HTTP_CONNECTION Keep-Alive
HTTP_COOKIE
HTTP_HOST www.i-tac.nl
HTTP_REFERER
HTTP_URL /recensies.cfm
HTTP_USER_AGENT CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
HTTPS on
HTTPS_KEYSIZE 256
HTTPS_SECRETKEYSIZE 2048
HTTPS_SERVER_ISSUER C=US, O=Let's Encrypt, CN=Let's Encrypt Authority X3
HTTPS_SERVER_SUBJECT CN=i-tac.nl
LOCAL_ADDR 64.73.217.183
PATH_INFO
PATH_TRANSLATED D:\home\i-tac.nl\wwwroot\recensies.cfm
QUERY_STRING
REMOTE_ADDR 54.161.71.87
REMOTE_HOST 54.161.71.87
REMOTE_USER
REQUEST_METHOD GET
SCRIPT_NAME /recensies.cfm
SERVER_NAME www.i-tac.nl
SERVER_PORT 443
SERVER_PORT_SECURE 1
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
SERVER_SOFTWARE Microsoft-IIS/10.0
WEB_SERVER_API
Name Value
coldfusion
Name Value
appserver Tomcat
expiration {ts '2018-08-17 04:31:41'}
InstallKit Native Windows
productlevel Enterprise
productname ColdFusion Server
productversion 2016,0,06,308055
rootdir C:\ColdFusion2016\cfusion
serviceTagAttributes
Name Value
cfcollection action,categories,collection,engine,language,name,path
cfdbinfo blockfactor,cachedafter,cachedwithin,cacheId,cacheRegion,clientInfo,datasource,dbname,dbtype,debug,fetchClientInfo,maxrows,name,ormOptions,password,pattern,result,sql,table,timeout,type,username
cffeed action,columnMap,enclosureDir,escapeChars,ignoreEnclosureError,name,outputFile,overwrite,overwriteEnclosure,properties,proxyPassword,proxyport,proxyserver,proxyUser,query,source,timeout,userAgent,xmlVar
cfftp action,actionParam,alloSize,asciiextensionlist,bufferSize,connection,debug,directory,existing,failifexists,fingerPrint,item,key,localfile,name,new,passive,passphrase,password,port,proxybypass,proxyserver,remotefile,result,retrycount,secure,server,stoponerror,systemType,timeout,transfermode,username
cfhttp authType,charset,clientCert,clientCertPassword,columns,compression,delimiter,domain,file,firstRowAsHeaders,getAsBinary,method,multipart,multipartType,name,ntlmdomain,password,path,port,proxyPassword,proxyport,proxyserver,proxyUser,redirect,resolveurl,result,textqualifier,throwonerror,timeout,url,useragent,username,workstation
cfimap accept,action,attachmentpath,connection,debug,delimiter,folder,generateuniquefilenames,maxrows,messagenumber,name,newFolder,password,port,recurse,secure,server,startrow,stopOnError,timeout,uID,username
cfindex action,attributecollection,autocommit,body,category,categorytree,collection,collectionnames,criteria,custom1,custom2,custom3,custom4,dihconfigpath,docboost,extensions,external,fieldboost,indexMode,key,language,prefix,query,recurse,status,throwonerror,title,type,urlpath
cfldap action,attributes,clientCert,clientCertPassword,delimiter,dn,filter,maxrows,modifytype,name,password,port,rebind,referral,returnAsBinary,scope,secure,separator,server,sort,sortControl,start,startrow,timeout,userName,useTLS
cfmail bcc,cc,charset,debug,encodeFor,encrypt,encryptionAlgorithm,failTo,from,group,groupcasesensitive,keyalias,keyPassword,keystore,keystorePassword,mailerid,maxrows,mimeattach,password,port,priority,query,recipientCert,remove,replyTo,server,sign,spoolenable,startrow,subject,timeout,to,type,username,useSSL,useTLS,wrapText
cfpdf action,addQuads,algo,align,ascending,author,bottomMargin,charset,compressTiffs,copyfrom,ddxFile,destination,directory,encodeAll,encoding,encrypt,exportTo,extract,flatten,foreground,format,height,hiRes,honourSpaces,hScale,image,imageprefix,importFrom,info,inputFiles,isBase64,jpgDpi,keepBookmark,keyalias,keyPassword,keystore,keystorePassword,leftMargin,maxBreadth,maxLength,maxScale,name,nameKeys,newOwnerPassword,newUserPassword,noAttachments,noBookmarks,noComments,noFonts,noJavascripts,noLinks,noMetadata,noThumbnails,numberFormat,opacity,order,outputFiles,overridePage,overwrite,package,pages,password,permissions,position,resolution,rightMargin,rotation,saveOption,scale,showOnPrint,signaturefieldname,source,standard,stopOnError,text,topMargin,transparent,type,unsignall,useStructure,version,vScale,width
cfpop accept,action,attachmentpath,debug,delimiter,generateuniquefilenames,maxrows,messagenumber,name,password,port,secure,server,startrow,timeout,uID,username
cfquery blockfactor,cachedafter,cachedwithin,cacheId,cacheRegion,clientInfo,datasource,dbname,dbtype,debug,fetchClientInfo,maxrows,name,ormOptions,password,result,sql,timeout,username
cfSearch category,categorytree,collection,contextBytes,contextHighlightBegin,contextHighlightEnd,contextPassages,criteria,external,language,maxrows,name,orderby,previousCriteria,searchcolumns,searchtime,startrow,status,suggestions,type
cfstoredproc blockfactor,cachedafter,cachedwithin,cacheId,cacheRegion,clientInfo,datasource,dbname,dbtype,debug,fetchClientInfo,maxrows,name,ormOptions,password,procedure,result,returncode,sql,timeout,username
supportedlocales ,Chinese (China),Chinese (Hong Kong),Chinese (Taiwan),Dutch (Belgian),Dutch (Standard),English (Australian),English (Canadian),English (New Zealand),English (UK),English (US),French (Belgian),French (Canadian),French (Standard),French (Swiss),German (Austrian),German (Standard),German (Swiss),Italian (Standard),Italian (Swiss),Japanese,Korean,Norwegian (Bokmal),Norwegian (Nynorsk),Portuguese (Brazilian),Portuguese (Standard),Spanish (Mexican),Spanish (Modern),Spanish (Standard),Swedish,ar,ar_AE,ar_BH,ar_DZ,ar_EG,ar_IQ,ar_JO,ar_KW,ar_LB,ar_LY,ar_MA,ar_OM,ar_QA,ar_SA,ar_SD,ar_SY,ar_TN,ar_YE,be,be_BY,bg,bg_BG,ca,ca_ES,cs,cs_CZ,da,da_DK,de,de_AT,de_CH,de_DE,de_GR,de_LU,el,el_CY,el_GR,en,en_AU,en_CA,en_GB,en_IE,en_IN,en_MT,en_NZ,en_PH,en_SG,en_US,en_ZA,es,es_AR,es_BO,es_CL,es_CO,es_CR,es_CU,es_DO,es_EC,es_ES,es_GT,es_HN,es_MX,es_NI,es_PA,es_PE,es_PR,es_PY,es_SV,es_US,es_UY,es_VE,et,et_EE,fi,fi_FI,fr,fr_BE,fr_CA,fr_CH,fr_FR,fr_LU,ga,ga_IE,hi,hi_IN,hr,hr_HR,hu,hu_HU,in,in_ID,is,is_IS,it,it_CH,it_IT,iw,iw_IL,ja,ja_JP,ja_JP_JP_#u-ca-japanese,ko,ko_KR,lt,lt_LT,lv,lv_LV,mk,mk_MK,ms,ms_MY,mt,mt_MT,nl,nl_BE,nl_NL,no,no_NO,no_NO_NY,pl,pl_PL,pt,pt_BR,pt_PT,ro,ro_RO,ru,ru_RU,sk,sk_SK,sl,sl_SI,sq,sq_AL,sr,sr_BA,sr_BA_#Latn,sr_CS,sr_ME,sr_ME_#Latn,sr_RS,sr_RS_#Latn,sr__#Latn,sv,sv_SE,th,th_TH,th_TH_TH_#u-nu-thai,tr,tr_TR,uk,uk_UA,vi,vi_VN,zh,zh_CN,zh_HK,zh_SG,zh_TW
updatelevel 06
functions
Name Value
activeString cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcACTIVESTRING@5f03d4cc
arrayRemoveDuplicates cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcARRAYREMOVEDUPLICATES@8987438
bitFormat cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcBITFORMAT@23d73c73
checkedString cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcCHECKEDSTRING@2e1b4a6d
cleanupForeignCharacters cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcCLEANUPFOREIGNCHARACTERS@6f7f4ed6
containsWordHtmlP cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcCONTAINSWORDHTMLP@240dceb5
createTrackingCode cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcCREATETRACKINGCODE@3e235ae3
dateFormatLocal cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcDATEFORMATLOCAL@4a1f3768
deleteParam cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcDELETEPARAM@5f83c903
displayDeprecatedCourseWarning cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcDISPLAYDEPRECATEDCOURSEWARNING@15b1cc20
displayDollars cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcDISPLAYDOLLARS@31616837
displayDollarsPerItem cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcDISPLAYDOLLARSPERITEM@276ad04
displayPercent cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcDISPLAYPERCENT@437cb798
encodeForSql cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcENCODEFORSQL@58b7b31b
encodePassword cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcENCODEPASSWORD@622d58ea
encodeSpiderText cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcENCODESPIDERTEXT@5584c726
findAndSplit cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcFINDANDSPLIT@73626a79
formatDate cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcFORMATDATE@16283065
formatDateRange cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcFORMATDATERANGE@1ecac042
formatDateTime cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcFORMATDATETIME@6d84994a
formatDateTimeExcel cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcFORMATDATETIMEEXCEL@d550721
formatPlural cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcFORMATPLURAL@5a29a5f6
formatSeconds cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcFORMATSECONDS@1229b621
formatSeconds2 cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcFORMATSECONDS2@5b2e23e7
formatSecondsAgo cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcFORMATSECONDSAGO@7e675bac
formatSecondsUntil cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcFORMATSECONDSUNTIL@69765783
getAttachmentKey cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcGETATTACHMENTKEY@36316c32
getBucketName cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcGETBUCKETNAME@1caa4008
getCurrentOfflineStoragePath cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcGETCURRENTOFFLINESTORAGEPATH@58d4d20a
getCurrentTickCount cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcGETCURRENTTICKCOUNT@3455cdc
getInt cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcGETINT@3ea8f07a
getIntegerList cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcGETINTEGERLIST@70cc4da7
getLocalTimestamp cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcGETLOCALTIMESTAMP@e768536
getParam cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcGETPARAM@27fc8b98
getSignedLink2016 cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcGETSIGNEDLINK2016@5e2e943d
getSize cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcGETSIZE@4c9d4b2a
getUUID cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcGETUUID@76f828ba
getWindowsIcon cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcGETWINDOWSICON@351bcdb6
hoursPastMidnight cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcHOURSPASTMIDNIGHT@1fbe3854
illegalFileNameP cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcILLEGALFILENAMEP@39dce492
listAllButLast cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcLISTALLBUTLAST@ed6b6eb
listDifference cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcLISTDIFFERENCE@654bbcfa
listGetRandom cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcLISTGETRANDOM@bd9449f
listIntersect cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcLISTINTERSECT@557fc902
listMatchNoCase cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcLISTMATCHNOCASE@6ea54ca8
listMatchNoCasexxx cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcLISTMATCHNOCASEXXX@56b191ea
monitorTickCount cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcMONITORTICKCOUNT@178dda1f
myArrayFindNoCase cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcMYARRAYFINDNOCASE@3c112635
myCodeFormat cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcMYCODEFORMAT@7815ed13
myCompress cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcMYCOMPRESS@22f10d3a
myCreateTimeSpan cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcMYCREATETIMESPAN@5b557659
myCreateTimeSpanNew cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcMYCREATETIMESPANNEW@6ec0c388
myDateFormat cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcMYDATEFORMAT@39eac636
myDebug cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcMYDEBUG@13d884ec
myDollarDescription cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcMYDOLLARDESCRIPTION@634fcf70
myDollarFormat cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcMYDOLLARFORMAT@bfb8c12
myIsDate cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcMYISDATE@644f302d
myRound cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcMYROUND@33e737ac
mySqlDateFormat cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcMYSQLDATEFORMAT@2e4e5aef
myStructFind cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcMYSTRUCTFIND@7982d828
myStructFindCurrent cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcMYSTRUCTFINDCURRENT@64d1416d
myTrim cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcMYTRIM@6e01500c
numThreads cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcNUMTHREADS@32c4e601
onload cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcONLOAD@5de83be9
parseQueryString cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcPARSEQUERYSTRING@335cc310
parseURL cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcPARSEURL@57b97447
resolveURL cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcRESOLVEURL@4258645f
splitPrice cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcSPLITPRICE@5e73288e
standardizePhoneNumber cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcSTANDARDIZEPHONENUMBER@be22413
tcase cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcTCASE@17656264
timeFormatLocal cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcTIMEFORMATLOCAL@169e864b
translate cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcTRANSLATE@516efb4e
tweakParamList cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcTWEAKPARAMLIST@4b368fcc
unbreak cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcUNBREAK@777ca28c
validateEmailAddress cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcVALIDATEEMAILADDRESS@15b2cef6
validIntP cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcVALIDINTP@3320e385
when cfinitServerFunctions20182ecfm1192726482$funcWHEN@4c1752c2
os
Name Value
additionalinformation
arch amd64
buildnumber
name Windows Server 2016
version 10.0
vars
Name Value
g0713 TRUE
initializedP TRUE
laptopP 0
lockedOutIps
Name Value
nonWebDir D:\home\viewcrestestatesbeta.org\nonWebPages\

recensies

Recensies (270): 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Ik ben goed geholpen door i-Tac Data Recovery dank zij hem heb ik mijn verloor data terug gekregen aardige meneer. Ik ben erg tevreden met zijn werk super Met vriendelijk groet tahir noory

Tahir Noory (18 sep 18)

Winkelier in Alkmaar

Afghan art Gallery

Alkmaar


Ik was heel blij met I-Tac dat ze mij kon helpen. Mijn USB stick deed raar en kon niet meer bij mijn foto's komen dus ik dacht dat ik mijn foto's kwijt was. Want er stonden dierbare foto's op voor mij. Gelukkig kon I-Tac de foto's vinden voor mij en daar was ik heel blij mee. En er wordt overlegt wat de kosten gaan worden. Ik zou iedereen zeker aanraden om naa I-Tac te gaan. Het is een fijn en professioneel bedrijf!

Claudia Penning (6 sep 18)

Koog a/d/ Zaan


Na een defecte harde schijf en een IT-er die mij doorverwees naar i-Tac geen spijt. Prima te woord gestaan en alle data is teruggehaald. Men neemt ook de tijd om uit te leggen wat ze doen en wat de kansen zijn dat het lukt. Ik ben erg geholpen door i-Tac!

Ilona Raats (5 sep 18)

Haarlem


Als ik 6 sterren kon geven, deed ik dat! Mijn SD-kaart overschreven en geformatteerd en was dus bang dat alle foto's echt helemaal verloren zouden zijn. Via via wist ik de naam van i-Tac te vinden en op maandag 15 uur SD-kaart gebracht met 0 hoop, 24 uur later meer dan 340 foto's terug. Hoewel niet allemaal, wel heeeel veel! Een erg blij mens dus. Ik zag eigen geklungel met software apps die je moet downloaden en waar je niets van afweet, niet zitten. Met geklungel van jezelf kan je soms meer schade veroorzaken dan dat je er een deskundige met de juiste kennis en apparatuur er naar laat kijken. Voortaan ga ik met alla data-losses naar i-Tac data recovery!

Nicole Langen (4 sep 18)

Fotografe

Nicole Langen Fotografie

Laren NH


Soms houden alle schijven met data er ineens mee op. Met geen mogelijkheid kon ik zelf de data terughalen maar gelukkig heeft i-Tac de bestanden gevonden en heb ik weer de beschikking over mijn oude foto's. Contact is heel prettig, prijsopgave is duidelijk en wat je mag verwachten wordt je heel duidelijk verteld. Een aanrader voor iedereen die een probleem met zijn harde schijf heeft.

Cyril Schardijn (3 sep 18)

Haarlem


Ik ben zeer tevreden over de hulp van i-Tac! Mijn USB stick was kapot en ik had helaas geen back-up. Donderdag met i-Tac gebeld, vrijdag kon ik mijn USB stick al brengen en zaterdag al bericht gekregen dat mijn bestanden teruggehaald waren. Ben heel vriendelijk, snel en professioneel geholpen! Ook erg tevreden over de prijs en de No Cure No Pay service. Ik zou i-Tac zeker aanraden aan anderen.

K T (2 sep 18)


Aanrader. Prima service en niet duur! Je denkt dat het je nooit gebeurd, maar ook mij overkwam het! Externe harde schijf defect en geen back-up. Na een snelle vergelijking via Google heb ik op basis van de goede reviews gekozen voor i-Tac. Ik kon direct langskomen om de schijf langs te brengen. Vooraf de afgesproken prijs van de website overeengekomen en afwachten maar.... Na een week werd ik gebeld data alle data netjes terug was gehaald van de schijf. De mappen structuur was behouden gebleven, dat is fijn en dat scheelt een hoop uitzoekwerk. Vandaag de nieuwe schijf opgehaald bij i-Tac met alle data.Erg blij dus.

Gilbert Derogee (30 aug 18)

Celebration Events


Ik ben i-Tac Data Recovery erg dankbaar, ik zat met een erg groot probleem. In de week van mijn inlever fase van mijn studie ging mijn USB stick kapot, hierop stonden al mijn opdrachten die ik moest inleveren. Ik had hier ook geen back up van... Gelukkig heb ik door i-Tac Data Recovery die zelfde week nog mijn opdrachten kunnen inleveren, omdat ze mijn USB herstelt kunnen hebben. Hierdoor heb ik mijn school af kunnen maken en vakantie kunnen vieren!

Lisa Rohde (8 aug 18)


Je wilt een bedrijf als i-Tac liever niet nodig hebben. Maar tien jaar data op een kapotte harde schijf heb ik met een goed gevoel bij ze achter gelaten. Een groot deel kon worden teruggevonden. Ze handelen alles zeer persoonlijk, helder en professioneel af. Ik heb mijn les van backup's maken nu wel geleerd, maar mocht het nodig zijn zou ik meteen weer naar ze toegaan.

Niek Wagemans (31 jul 18)

Fabriek van Niek


prima service en resultaat

Vincent Sandfort (29 jul 18)

Amsterdam


Ik ben tevreden over de dienstverlening. Je wordt goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van de data recovery.

Richard Voorneveld (29 jul 18)

Amsterdam


Ik ben zeer tevreden, al mijn data is terug gevonden en dat in een korte tijd. Alles werd netjes besproken. En goed verpakt verzonden. Al met al top geregeld

Erwin Damsteeg (26 jul 18)

Giessenburg


Je denkt dat een externe harde schijf (zelfs van een gerenomeerd merk als Toshiba) voor de eeuwigheid is, maar niet dus. Mijn hele archief van meer dan 20 jaar brieven en foto's stond erop. Ineens niet meer toegankelijk. I-tac he2eft vrijwel alles terug kunnen halen. Het kost wel wat, maar je weet dat je nu een dubbele backup moet maken. Prima service: je krijgt eerst een overzicht van alle bestanden die ze terug kunnen halen met een prijsopgave.

J E (13 jul 18)

Haarlem


Ik ben uitermate tevreden met de service en adequate hulp die ik van i-tac heb gekregen. Ik heb meer ontvangen dan ik had gevraagd. De aanpak was professioneel en "to the point". Nogmaals dank je wel! Ik kan dit zeker aanraden.

Wim Becker (10 jul 18)

Wereld-is-mooi

Haarlem


Ja hoor!!!!!. Ik dacht dat overkomt mij niet . Telefoon gecrasht met hele belangrijke foto's er op. Foto's gemaakt en dacht back-up doe ik later wel. De volgende dag wilde ik ze doorsturen maar een deel was gewoon weg. Een ding, TELEFOON UIT EN NIET MEER AANKOMEN. Neem contact op met I-Tac en rijd als een speer naar Haarlem .Het is niet te geloven op 3 foto's na alles weer terug. Vooraf de zaak heel duidelijk doorgesproken en de foto's werden keurig afgeleverd op een USB stick. Uitstekend bedrijf snel en betrouwbaar.

Henny Hoogeveen (8 jul 18)

Noordwijk


Plots verdwenen al mijn foto's van mijn externe harde schijf. Gelijk niks meer aangeklikt of gedaan op de harde schijf maar contact gezicht met i-Tac data recovery. Kon gelijk komen, werd keurig te woord gestaan, kreeg inzicht in wat er aan de hand was en een duidelijke prijsopgave als er wat zou kunnen worden hersteld. Het zou wel even duren. Maar beter dat dan alles kwijt. Plots kwam een familielid te overlijden en we hadden geen goede foto's meer. De harde schijf was nog in zorgwekkende toestand in de recovery. Toch maar even contact opgenomen met i-Tac recovery...gelukkig kreeg ik zo al heel snel de beoogde foto's. Korte tijd later waren ook al onze andere mappen met foto's door i-Tac gered en keurig op een nieuwe externe harde schijf gezet. Hulde voor zoveel vakmanschap! Maar ...Je moet wel vertrouwen hebben en geduld! Ik hoop het digitale verlies van foto's nooit meer mee te maken maar weet gelukkig nu wel een uitstekend en betrouwbaar adres waar ik met verloren data terecht kan!

Hans van der Lande (7 jul 18)

Haarlem


Snelle en zeer professionele service!

Marieke Zweers (30 jun 18)

Haarlem


Aangezien mijn laptop niet bestand was tegen een vol glas cola moest ik op zoek naar iemand die de data van 2 harde schijven hopelijk kon redden. Via google kwam ik terecht bij i-Tac ... no cure no pay. Ondanks de complexe constructie en koppeling van de 2 schijven (raid 0) is het i-Tac toch gelukt om vrijwel alle bestanden bestanden ongeschonden terug te halen. Superblij mee en een aanrader voor iedereen die onbedoeld zijn eigen hardware sloopt!

Guido Visser (29 jun 18)

Alphen aan den Rijn


Mijn kind had de externe HD omgestoten waardoor deze permanent beschadigd was geraakt. Hoewel de reparatie erg prijzig is, wilde ik de foto's die in de afgelopen jaren waren gemaakt graag terug, omdat onlangs mijn vader is overleden. Ik zocht naar een data recovery service in de buurt met persoonlijk contact. Zo kwam ik terecht bij i-Tac. i-Tac is zeer servicevriendelijk, snel en erg behulpzaam. Ik werd goed voorgelicht over de vervolgstappen. Er zijn natuurlijk verschillende recoverydesks in bedrijf maar het face-to-face contact was prettig en betrouwbaar. Mijn data was voor bijna 100% hersteld.

MJ K (11 jun 18)

Assendelft


i-Tac haalde 100% van de bestanden terug die we kwijt waren, erg blij mee!

Guido van Schagen (30 mei 18)

Santpoort


Op de een of andere manier heb ik op een dag AL mijn foto's gewist op mijn telefoon zonder dat ik dit door heb gehad. Ineens opende ik mijn telefoon en was mijn hele fotomap (รก 1100 foto's) leeg. Dit was ontzettend schrikken, want kort daarvoor was mijn oma overleden en heb ik in de laatste week met haar toen ze op sterven lag nog allerlei foto's en filmpjes gemaakt. Ik had nooit gedacht dat dit nog op te lossen was, maar gelukkig was daar i-Tac. Met kloppend hart bracht ik niet veel later mijn telefoon en kreeg ik de dag daarna al het bericht dat er een heleboel foto's en ook filmpjes teruggevonden waren. i-Tac liet me zien welke foto's dit waren en hoeveel: ze waren zo goed als allemaal weer terug! Ook de foto's met mijn oma, ik ben nog nooit zo blij geweest en het was het geld meer dan waard! Alle foto's werden netjes op een USB-stick geleverd. Ik kan het iedereen aanraden die zijn of haar foto's of andere documenten per ongeluk gewist heeft!

Sanne D. (16 mei 18)


Dataverlies (in dit geval van beschadigde externe drive) is natuurlijk altijd vervelend en dan zit de schrik er goed in. Gelukkig is via i-Tac alles weer gered. Snelle respons, korte communicatie-lijn en ter zake kundig; warm aanbevolen.

Coen van Paassen (7 mei 18)

3-D Matrix EMEA

Hoofddorp


Mijn paniek was achteraf gezien nergens voor nodig, want dankzij i-Tac heb ik alle bestanden weer terug die op mijn gecrashte harde schijf stonden. Ik ben dit bedrijf eeuwig dankbaar en raad het dan ook iedereen aan om hier naartoe te gaan als je niet meer bij je bestanden kunt.

Larissa Malestein (2 mei 18)

De Bilt


Mijn externe hardeschijf viel en ik dacht al mijn gegeven voor altijd verloren te zijn. Totdat ik i-Tac ben tegengekomen. De service is uiterst professioneel, klantgericht en vriendelijk. Ik ben ontzettend tevreden met het geleverde werk en oja: ik heb AL mijn gegevens weer terug!

Hamza Akker (27 apr 18)

IPeP

Amsterdam


Door een samenloop van omstandigheden was het niet meer mogelijk voor ons om in onze externe schijf te komen waar de volledige back-up van ons bedrijf op stond. Western Digital heeft ons in eerste instantie goed geholpen maar toch konden zij ook niets voor ons betekenen. Wel werden wij via hun doorverwezen naar de firma i-Tac data recovery Haarlem. Op de externe schijf stonden veel reispakketten van ons bedrijf "Natuurlijk Reizen" die wij naar onze klanten moesten sturen, deze hadden wij speciaal op de harde schijf gezet om alle computers van ons "schoon te maken" en opnieuw in te delen. Dit was de reden dat we geen reserve kopie hiervan hadden (want alles stond toch op de externe schijf). Gelukkig kon i-Tac data recovery alle gegevens terughalen en konden wij onze reispakketten op tijd naar onze klanten versturen. Een aanrader voor iedereen en ik beveel hun van harte aan!

Peter Guyt (26 apr 18)

Natuurlijk Reizen

Amsterdam


Ik heb een uitstekende ervaring met i-Tac. Ze konden mij met grote spoed helpen om van een aantal gecrashte harde schijven de bestanden weer bovenwater te halen. Zeer professioneel en uitstekende service.

Michel Campfens (26 apr 18)

Fotograaf

Campfens Fotografie

Haarlem


Paniek, harde schijf vol met muziek gevallen, deed niets meer. Gelukkig heeft i-Tac bijna alles terug gehaald, echt geweldig. Super snelle service. Duidelijke informatie vooraf. I-Tac is echt een aanrader.

Ingrid de Vries (25 apr 18)

Oostzaan


Zeer goed bedrijf, open eerlijk en goed te betalen in vergelijking met de concurrentie. 100% van de data retour

Dirk Hoogeterp (24 apr 18)

De Hypotheekshop

Alkmaar


prima bedrijf, professioneel, doet wat het beloofd. Zaken worden aangeleverd conform de wettelijke eisen en is juridisch gedekt, te gebruiken als bewijsvoering voor politie en justitie. Ik beveel dit bedrijf van harte aan.

Yvonne Dekker (23 apr 18)

Ex senior rechercheur politie, , directeur en eigenaar.

Detective en recherchebureau Kennemerland BV


Prima geholpen, het crashen van een harde schijf doet pijn... i-Tac neemt dat serieus op, snel en adequaat de schijf kunnen herstellen en alle bestanden behouden. met een grote lach weer naar buiten!

Hans Deul (9 apr 18)

Bennebroek


ik dacht alles kwijt te zijn maar i-Tac heeft alles terug kunnen halen, en dat heel snel in 1 week en tegen een redelijk bedrag. ik ben zeer tevreden en raad i-Tac een ieder aan

Ron Limmen (9 apr 18)

Timmerman

Castricum


Nee, ik heet niet echt Pim Mulier, maar ik ben wel een echte Haarlemmer. Alle foto's van 10 jaren kwijt omdat de externe harde schijf, waarop ik keurig een back-up van mijn laptop maakte, ook crashte. i-Tac heeft de informatie nauwgezet en nagenoeg ongeschonden teruggevonden. Mijn dank is groot.

Pim Mulier (31 mrt 18)


Wat een schrik als het lijkt dat kostbare foto's verloren zijn gegaan. Na een korte zoektocht op internet gestuit op i-Tac data recovery. De duidelijke website en een snel en prettig telefonisch contact met opnieuw heldere en eerlijke informatie over de mogelijkheden, gaven een professionele en betrouwbare indruk. Ik heb mijn kapotte usb-stick dan ook met vertrouwen achtergelaten. En het is i-Tac gelukt! Mijn foto's terug, keurig op een nieuwe usb, voor een redelijk tarief. Ben er heel erg blij mee. Bovendien is het fijn om te weten dat er zo'n betrouwbare 'back-up' in de buurt te vinden is. Ik beveel i-Tac van harte aan!

Jetty Kooij (28 mrt 18)

particulier

Heemstede


Goede snelle service en duidelijke prijs opgaaf vooraf

Cees Oosterom (27 mrt 18)


Het eerste telefonisch contact met i-Tac was zeer plezierig en het tempo waarin mijn dataprobleem werd opgelost was ook verbazingwekkend hoog. Ik zou iedereen met data recovery problemen willen aanraden met i-Tac contact op te nemen voor een sublieme service.

Iwan Tay (26 mrt 18)

Financial Manager

Lelystad


Het eerste telefonisch contact met i-Tac was prettig, snelle reactie. I-Tac heeft onze harde schijf gered, we zijn snel en goed geholpen, vriendelijk te woord gestaan en gelukkig is 100% van de data gerecovered. Dank u wel!

Gerwin Willemsen (26 mrt 18)

Alkmaar


I-Tac data recovery heeft onze data weten te redden van onze oude NAS. Heel klantgericht, communicatief sterk en voor een goede prijs in vergelijking met grotere bedrijven.

Joost Koekenbier (11 mrt 18)

Weesp


Zelfs na een schijf die al 2 jaar niet meer werkte heeft i-Tac zo goed als alles weer terug gevonden. Zeker aan te raden, maar geef wel heel duidelijk aan om je de gegeven in Apple vorm of Windows vorm terug wilt ontvangen. Dit werk namelijk niet door elkaar heen.

Bastiaan Tuiteman (5 mrt 18)

Assendelft


I-Tac heeft onze harde schijf gered. De eigenaar is een zeer vriendelijk persoon. Je weet waar je aan toe bent. Zeer flexibel en denkt met de klant mee. Zeer betrouwbaar adres, een echte aanrader!

Dirk Zemel (5 mrt 18)

Nieuw-Vennep


Mijn externe harde schijf aansluiting ging helaas stuk, dus ik bel de maker van de externe harde schijf. Ja meneer dat kan gemaakt worden maar ik ben bang dat uw data nu ook kwijt is! Aii De reparatie kosten die zij rekende was aan de stevige kant, na wat rond bellen kwam ik in contact met i-Tac, die het voor een wat vriendelijker bedrag ook kon repareren en wat meer is ingesteld op de kleine data recovery. Precies wat ik nodig had en gelukkig kon hij al mijn data terughalen. Bedankt i-Tac nu heb ik gelukkig mijn kleine back up bestanden en dierbare foto's weer terug. i-Tac is perfect voor kleine bedrijven en particulieren.

Johan Oudendijk (27 feb 18)

Active Allround & Escape Haarlem

Bloemendaal


Na jaren nam ik het besluit om een beschadigde USB stick weg te brengen voor data recovery. Via internet kwam ik bij I-Tac terecht en voelde direct: ik ben aan het juiste adres. Ik kreeg een goede uitleg over de mogelijkheden.. Zowel over de oorzaak als de oplossing en mn. de kansen om alles weer terug te krijgen. Binnen een paar dagen kwam het verlossende bericht: alle data konden worden terug gehaald. Alles was netjes op een nieuwe stick gezet. Perfecte afhandeling door I-Tac. Bedankt.

Dave Bos (22 feb 18)

Productie manager

Beverwijk


Het eerste telefonisch contact was zeer duidelijk, met name dmv gerichte vragen van hoe er is omgegaan met de SD kaart, daarna werd de werkwijze uitgelegd. Vroeg in de middag de kaart ingeleverd en laat in de middag al een uitspraak. 701 foto's en 19 filmpjes van mij vakantie in Zuid Afrika zijn weer zichtbaar. TOP geregeld. Zeker aan aanrader voor een ieder. Vr gr Maykel.

Maykel Bergwerf (20 feb 18)

Hoofddorp


Heeft ons erg goed en snel geholpen! Probeerde met zoveel mogelijk oplossingen te komen voor het probleem. Helaas was de externe harde schijf te veel beschadigd en kon deze niet gerepareerd worden, maar erg goede service gehad!

Pien Berk (20 feb 18)

Aalsmeer


Mijn externe harddisk was gevallen en beschadigd, al mijn foto's en bestanden van jarenlang terug verdwenen. I-Tac heeft alles weer terug kunnen halen. Ben superblij! De service was uitstekend, heel goed uitgelegd hoe het allemaal in z'n werk ging en hoe de kosten waren opgebouwd. Heel transparent en betrouwbaar met een snelle en persoonlijke service. Ik hoop niet meer van hun diensten gebruik te hoeven maken, beter opletten voortaan, maar ik kan dit bedrijf aan iedereen aanraden!

Jacqueline van Alten (16 feb 18)

Cameleon Communicatie

Heemstede


Supersnelle en vriendelijke service. De data op mijn externe schijf voor 100 procent gerecovered!. Bedankt I-tac!

Greg van Bueren (15 feb 18)

Muziek producent

Greg van Bueren Music

Amsterdam


Snelle en succesvolle service! Een hele belangrijke fotoserie waarvan de bestanden corrupt waren geworden werden door i-Tac terug gevonden op de memorycard.

M V (13 feb 18)

Medisch fotograaf


Alle gewiste gegevens zijn in exact dezelfde structuur teruggehaald

Marijn de Kok (13 feb 18)


i-Tac is the place to go for Data Recovery. Edwin's customer service and efficiency is remarkable. In this time of loss (data loss) Edwin was clear with my expectations and helped the most he could.

Christopher Bradford (11 feb 18)

Art Director and Photographer

Bradford

Amsterdam


Zeer tevreden met de service van i-Tac, duidelijke communicatie en betrouwbaar. Mijn Usb wilde niet meer openen en was heel wat waardevolle foto,s kwijt. Dankzij i- Tac heb ik mijn foto's weer terug. Heel erg blij mee.

Nafiesa El Abdeslami (11 feb 18)

Haarlem


Had een mail gestuurd en werd snel contact opgenomen. Kon snel terecht en hebben mijn data terug kunnen halen. Zeer tevreden met de communicatie en de handeling van i-tac.

Germaine Merks (6 feb 18)

Sloper

Haarlem


I-TAC heeft mijn SSD schrijf weer kunnen herstellen. Ik had geluk, al mijn fotos en studie materiaal konden weer in de mapstructuur terug worden gezet. Helaas een aantal bestanden waren toch beschadigd geraakt, en niet correct te openen. Nadat ik dit had laten weten aan I-TAC hebben zei direct gekeken of er op een andere manier toch de bestanden goed terug te halen waren. Al bij al.. en goede service, snelle reacties en alles wordt duidelijk uitgelegd. Ik hoop dat ik niet nog een keer terug hoef, maar weet nu wel waar ik volgende keer heen ga.

Rik Meijeren (5 feb 18)

Haarlem


Groot deel data usb stick weer beschikbaar en supersnel in een dag. Goede uitleg en vriendelijk geholpen.

E.L. Jornick (4 feb 18)

Amsterdam


Had m'n externe harde schijf laten vallen, de schijf was aardig beschadigd. Dankzij i-Tac 99% (al het belangrijkste dus) gerecoverd! Vriendelijke service en goed contact!

Michelle Wighman (26 jan 18)

Castricum


Ik ben de heer Edwin Taconis dankbaar dat hij zo snel en adequaat reageerde op mijn probleem. Na een stroomstoring op het net kon ik niet meer bij mijn externe harde schijf. Helaas stond daar alles van mijn werk op. Binnen zeer korte tijd is dit mede door zijn hulp weer op een nieuwe schijf gezet!!!! Top werk verricht. Aanbeveling waard................

Gerda Ede (24 jan 18)

--

I-Tac Recovery

Curacao


Zeer snelle en zorgvuldige hulp gekregen!

Brechtje Lemaire (17 jan 18)


hallo , wij waren de foto s kwijt van een reparatie / plaatwerk / spuiten van VW transsporter camper , deze foto s zijn weer in goede kwaliteit terug gehaald. Het contact verliep heel prettig en het is ook op een snelle manier afgehandeld bedankt. Zeker de moeite waard om contact op te nemen voor het terug halen van data.

S van Wort (16 jan 18)

Ondernemer

Garage Wako

Haarlem


Uitermate goed en correct geholpen door Edwin, communicatie liep ook zoals het hoort voor een professioneel bedrijf zoals i-Tac. En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat >90% van mijn bestanden op de gecrashte (externe) harde schijf gerecovered zijn! Super, een aanrader dit bedrijf voor een ieder die ook met zijn handen in het haar zit omdat bestanden 'verloren' lijken....er is hoop!

J.C.M. Nijssen (3 jan 18)

Drilling Supervisor

Heerhugowaard


Goed geholpen! Vooraf heldere en eerlijke verwachtingen geschetst. Duidelijke en heldere afspraken gemaakt. Ik kan dit bedrijf aanraden. Helder en betrouwbaar,

Floor van Kampen (2 jan 18)

Haarlem