x
Name Value
css
Name Value
page_background 00CC00
page_banner_photo recensies.jpg
page_color FFFFFF
http_secure yes
page
Name Value
page_file recensies.cfm
sessionid DD1D5A5EA4BABBF0015D3A5C2A3586CF.cfusion
urltoken CFID=74095921&CFTOKEN=bc655afd70a99813-33B7E16C-CE18-DDA5-89DCBFA7DB87869B&jsessionid=DD1D5A5EA4BABBF0015D3A5C2A3586CF.cfusion
Name Value
jaar 2021
Name Value
ADD_TIT_TXT recensies
CENTER false
CFQUERY.EXECUTIONTIME 0
CLS
GetProfile
Name Value
ADDRESS Kempstraat 20 zw.
BACKGROUND background-20240615095422.jpg
CITY Haarlem
COMPANY i-Tac data recovery
CONTACT Bezoekadres (op afspraak)
EMAIL info@i-tac.nl
FACEBOOK_ALIAS itac.nl
FACEBOOK_URL https://www.facebook.com/itac.nl
FOOTER_TEXT Verloren data halen wij terug! BTW nr: NL001478054B70 KvK: 56043201
GOOGLE_RATE 4.9
GOOGLE_RATE 4.9
GOOGLE_RATING_ACTIVE Y
GOOGLE_REVIEWS 380
INSTAGRAM_ALIAS itac.datarecovery
INSTAGRAM_URL https://www.instagram.com/itac.datarecovery
LINKEDIN_ALIAS i-Tac
LINKEDIN_URL https://www.linkedin.com/in/i-Tac
PHONE 06 34 35 46 11
TWITTER_ALIAS
TWITTER_URL
WEBSITE_URL www.i-tac.nl
YOUTUBE_ALIAS
YOUTUBE_URL
ZIPCODE 2023 ES
MAX_YEAR
Name Value
YEAR 2024
MIN_YEAR
Name Value
YEAR 2013
ONAPPLICATIONEND cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONEND@7fab590b
ONAPPLICATIONSTART cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONSTART@1b4012fd
ONREQUEST cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUEST@3eb4cae
ONREQUESTEND cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTEND@1b985337
ONREQUESTSTART cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTSTART@3e5e324e
ONSESSIONEND cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONEND@25120882
ONSESSIONSTART cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONSTART@7c45beb2
PAGE
Name Value
PAGE_BACKGROUND 00CC00
PAGE_BANNER_PHOTO recensies.jpg
PAGE_COLOR FFFFFF
PAGE_FILE recensies.cfm
PAGE_ID 8
PAGE_TEXT
PAGE_TITLE recensies
SEQUENCE 3
page_block
Name Value
PAGE_BLOCK_ID 21
PAGE_BLOCK_PHOTO
PAGE_BLOCK_TEXT
PAGE_BLOCK_TITLE
POSITION L
SEQUENCE 1
pages
Name Value
ACTIVE Y
PAGE_BACKGROUND 6D8764
PAGE_BANNER_PHOTO wie-zijn-wij.jpg
PAGE_COLOR FFFFFF
PAGE_FILE wie-zijn-wij.cfm
PAGE_ID 1
PAGE_TEXT

Gespecialiseerd bedrijf

Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf dat in staat is tegen een zeer scherpe prijs uw verloren databestanden terug te halen! Onze specialisatie is erop gericht om, na schade en/of storingen van gegevensdragers, uw belangrijke data terug te halen van uw computer, externe harde schijf, geheugenkaart, CD-rom, DVD-rom, mobiele telefoon, tablet, etc.

Gratis onderzoek

Onderzoek naar uw gegevensdrager is gratis. Recoverykosten betaalt u alleen als wij data terug halen. No Cure No Pay dus. Wij bouwen op jarenlange expertise die is vergaard bij de overheid (Ministerie van Justitie / Ministerie van Defensie). Bij ons bedrijf kunt u er vanzelfsprekend vanuit gaan dat uw data vertrouwelijk behandeld wordt en wij op professionele wijze onderzoek doen aan uw belangrijke data.
PAGE_TITLE wie zijn wij
SEQUENCE 1
TILE_BACKGROUND
TILE_ICON wie-zijn-wij.png
TESTIMONIAL_COUNT
Name Value
COUNT 647
testimonials
Name Value
CITY Nieuw-Vennep
COMPANY
FIRST_NAME Teun
LAST_NAME Winsen
PREFIX van
PROFESSION
PUBLISH_DATE 2021-12-31
TESTIMONIAL_ID 541
TESTIMONIAL_TEXT i-Tac data recovery doet wat het beloofd. Persoonlijk contact, heldere uitleg over onderzoek en een nette prijs voor een particulier (als ik de prijs vergelijk met DRN, waar ik eerst een offerte had gevraagd). i-Tac data recovery was na de eerste poging zelf niet tevreden over het behaalde resultaat en heeft nogmaals op een andere wijze de data geprobeerd terug te halen. Zeer tevreden over het uiteindelijke resultaat. Ik heb bijna alle bestanden weer terug. Dank, dank, dank.
THIS
Name Value
ADDRESS Kempstraat 20 zw.
application_title i-Tac
applicationtimeout 3900
AUTHCOOKIE
Name Value
BACKGROUND background-20240615095422.jpg
CITY Haarlem
clientmanagement false
clientstorage Cookie
COMPANY i-Tac data recovery
CONTACT Bezoekadres (op afspraak)
cookey epG4B+6DPJlme/Oou4zwZQ==
dsn i-tac
EMAIL info@i-tac.nl
FACEBOOK_ALIAS itac.nl
FACEBOOK_URL https://www.facebook.com/itac.nl
fav_folder /fav
FOOTER_TEXT Verloren data halen wij terug! BTW nr: NL001478054B70 KvK: 56043201
GOOGLE_RATE 4.9
GOOGLE_RATING_ACTIVE Y
GOOGLE_REVIEWS 380
INSTAGRAM_ALIAS itac.datarecovery
INSTAGRAM_URL https://www.instagram.com/itac.datarecovery
LINKEDIN_ALIAS i-Tac
LINKEDIN_URL https://www.linkedin.com/in/i-Tac
loginstorage cookie
name i-tac-new
newlocale English (US)
OnApplicationEnd cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONEND@7fab590b
OnApplicationStart cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONSTART@1b4012fd
OnRequest cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUEST@3eb4cae
OnRequestEnd cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTEND@1b985337
OnRequestStart cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTSTART@3e5e324e
OnSessionEnd cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONEND@25120882
OnSessionStart cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONSTART@7c45beb2
PHONE 06 34 35 46 11
scriptprotect all
SESSIONCOOKIE
Name Value
sessionmanagement true
sessiontimeout 3600
setclientcookies false
setdomaincookies NO
TWITTER_ALIAS
TWITTER_URL
WEBSITE_URL www.i-tac.nl
YOUTUBE_ALIAS
YOUTUBE_URL
ZIPCODE 2023 ES
VAR variables
VARS session,url,variables,application,form,cgi,cookie,server
X X
Y ZIPCODE
Name Value
applicationname i-tac-new
encryption_key lVXecEQ2oEPrE7kdrVuySA==
review_key Rd9RZxh7hy0+skrrFGJypA==
sessiontime 20
Name Value
AUTH_PASSWORD
AUTH_TYPE
AUTH_USER
CERT_COOKIE
CERT_FLAGS
CERT_ISSUER
CERT_KEYSIZE 256
CERT_SECRETKEYSIZE 4096
CERT_SERIALNUMBER
CERT_SERVER_ISSUER C=US, O=Let's Encrypt, CN=R3
CERT_SERVER_SUBJECT CN=www.i-tac.nl
CERT_SUBJECT
CF_TEMPLATE_PATH D:\home\i-tac.nl\wwwroot\recensies.cfm
CONTENT_LENGTH 0
CONTENT_TYPE
CONTEXT_PATH
GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_ACCEPT_ENCODING br,gzip
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE en-US,en;q=0.5
HTTP_CONNECTION Keep-Alive
HTTP_COOKIE
HTTP_HOST www.i-tac.nl
HTTP_REFERER
HTTP_URL /recensies.cfm?jaar=2021?jaar=2021
HTTP_USER_AGENT CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
HTTPS on
HTTPS_KEYSIZE 256
HTTPS_SECRETKEYSIZE 4096
HTTPS_SERVER_ISSUER C=US, O=Let's Encrypt, CN=R3
HTTPS_SERVER_SUBJECT CN=www.i-tac.nl
LOCAL_ADDR 176.97.198.75
PATH_INFO
PATH_TRANSLATED D:\home\i-tac.nl\wwwroot\recensies.cfm
QUERY_STRING jaar=2021
REMOTE_ADDR 44.192.48.196
REMOTE_HOST 44.192.48.196
REMOTE_USER
REQUEST_METHOD GET
SCRIPT_NAME /recensies.cfm
SERVER_NAME www.i-tac.nl
SERVER_PORT 443
SERVER_PORT_SECURE 1
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
SERVER_SOFTWARE Microsoft-IIS/10.0
WEB_SERVER_API
Name Value
A0608BEC-0AEB-B46A-0E1E1EC5F3CE7C9C.1.1 java.net.URLClassLoader@a8c92e2
coldfusion
Name Value
appserver Tomcat
expiration {ts '2024-06-04 02:31:46'}
InstallKit Native Windows
productlevel Enterprise
productname ColdFusion Server
productversion 2016,0,17,325979
rootdir C:\ColdFusion2016\cfusion
serviceTagAttributes
Name Value
cfcollection action,categories,collection,engine,language,name,path
cfdbinfo blockfactor,cachedafter,cachedwithin,cacheId,cacheRegion,clientInfo,datasource,dbname,dbtype,debug,fetchClientInfo,maxrows,name,ormOptions,password,pattern,result,sql,table,timeout,type,username
cffeed action,columnMap,enclosureDir,escapeChars,ignoreEnclosureError,name,outputFile,overwrite,overwriteEnclosure,properties,proxyPassword,proxyport,proxyserver,proxyUser,query,source,timeout,userAgent,xmlVar
cfftp action,actionParam,alloSize,asciiextensionlist,bufferSize,connection,debug,directory,existing,failifexists,fileNameEncoding,fingerPrint,item,key,localfile,name,new,passive,passphrase,password,port,proxybypass,proxyserver,remotefile,result,retrycount,secure,server,stoponerror,systemType,timeout,transfermode,username
cfhttp authType,charset,clientCert,clientCertPassword,columns,compression,delimiter,domain,file,firstRowAsHeaders,getAsBinary,method,multipart,multipartType,name,ntlmdomain,password,path,port,proxyPassword,proxyport,proxyserver,proxyUser,redirect,resolveurl,result,textqualifier,throwonerror,timeout,url,useragent,username,workstation
cfimap accept,action,attachmentpath,connection,debug,delimiter,folder,generateuniquefilenames,maxrows,messagenumber,name,newFolder,password,port,recurse,secure,server,startrow,stopOnError,timeout,uID,username
cfindex action,attributecollection,autocommit,body,category,categorytree,collection,collectionnames,criteria,custom1,custom2,custom3,custom4,dihconfigpath,docboost,extensions,external,fieldboost,indexMode,key,language,prefix,query,recurse,status,throwonerror,title,type,urlpath
cfldap action,attributes,clientCert,clientCertPassword,delimiter,dn,filter,maxrows,modifytype,name,password,port,rebind,referral,returnAsBinary,scope,secure,separator,server,sort,sortControl,start,startrow,timeout,userName,useTLS
cfmail bcc,cc,charset,debug,encodeFor,encrypt,encryptionAlgorithm,failTo,from,group,groupcasesensitive,idnaVersion,keyalias,keyPassword,keystore,keystorePassword,mailerid,maxrows,mimeattach,password,port,priority,query,recipientCert,remove,replyTo,server,sign,spoolenable,startrow,subject,timeout,to,type,username,useSSL,useTLS,wrapText
cfpdf action,addQuads,algo,align,ascending,author,bottomMargin,charset,compressTiffs,copyfrom,ddxFile,destination,directory,encodeAll,encoding,encrypt,exportTo,extract,flatten,foreground,format,height,hiRes,honourSpaces,hScale,image,imageprefix,importFrom,info,inputFiles,isBase64,jpgDpi,keepBookmark,keyalias,keyPassword,keystore,keystorePassword,leftMargin,maxBreadth,maxLength,maxScale,name,nameKeys,newOwnerPassword,newUserPassword,noAttachments,noBookmarks,noComments,noFonts,noJavascripts,noLinks,noMetadata,noThumbnails,numberFormat,opacity,order,outputFiles,overridePage,overwrite,package,pages,password,permissions,position,resolution,rightMargin,rotation,saveOption,scale,showOnPrint,signaturefieldname,source,standard,stopOnError,text,topMargin,transparent,type,unsignall,useStructure,version,vScale,width
cfpop accept,action,attachmentpath,debug,delimiter,generateuniquefilenames,maxrows,messagenumber,name,password,port,secure,server,startrow,timeout,uID,username
cfquery blockfactor,cachedafter,cachedwithin,cacheId,cacheRegion,clientInfo,datasource,dbname,dbtype,debug,fetchClientInfo,maxrows,name,ormOptions,password,result,sql,timeout,username
cfSearch category,categorytree,collection,contextBytes,contextHighlightBegin,contextHighlightEnd,contextPassages,criteria,external,language,maxrows,name,orderby,previousCriteria,searchcolumns,searchtime,startrow,status,suggestions,type
cfstoredproc blockfactor,cachedafter,cachedwithin,cacheId,cacheRegion,clientInfo,datasource,dbname,dbtype,debug,fetchClientInfo,maxrows,name,ormOptions,password,procedure,result,returncode,sql,timeout,username
supportedlocales ,Chinese (China),Chinese (Hong Kong),Chinese (Taiwan),Dutch (Belgian),Dutch (Standard),English (Australian),English (Canadian),English (New Zealand),English (UK),English (US),French (Belgian),French (Canadian),French (Standard),French (Swiss),German (Austrian),German (Standard),German (Swiss),Italian (Standard),Italian (Swiss),Japanese,Korean,Norwegian (Bokmal),Norwegian (Nynorsk),Portuguese (Brazilian),Portuguese (Standard),Spanish (Mexican),Spanish (Modern),Spanish (Standard),Swedish,ar,ar_AE,ar_BH,ar_DZ,ar_EG,ar_IQ,ar_JO,ar_KW,ar_LB,ar_LY,ar_MA,ar_OM,ar_QA,ar_SA,ar_SD,ar_SY,ar_TN,ar_YE,be,be_BY,bg,bg_BG,ca,ca_ES,cs,cs_CZ,da,da_DK,de,de_AT,de_CH,de_DE,de_LU,el,el_CY,el_GR,en,en_AU,en_CA,en_GB,en_IE,en_IN,en_MT,en_NZ,en_PH,en_SG,en_US,en_ZA,es,es_AR,es_BO,es_CL,es_CO,es_CR,es_CU,es_DO,es_EC,es_ES,es_GT,es_HN,es_MX,es_NI,es_PA,es_PE,es_PR,es_PY,es_SV,es_US,es_UY,es_VE,et,et_EE,fi,fi_FI,fr,fr_BE,fr_CA,fr_CH,fr_FR,fr_LU,ga,ga_IE,hi,hi_IN,hr,hr_HR,hu,hu_HU,in,in_ID,is,is_IS,it,it_CH,it_IT,iw,iw_IL,ja,ja_JP,ja_JP_JP_#u-ca-japanese,ko,ko_KR,lt,lt_LT,lv,lv_LV,mk,mk_MK,ms,ms_MY,mt,mt_MT,nb,nb_NO,nl,nl_BE,nl_NL,nn_NO,no,no_NO,no_NO_NY,pl,pl_PL,pt,pt_BR,pt_PT,ro,ro_RO,ru,ru_RU,sk,sk_SK,sl,sl_SI,sq,sq_AL,sr,sr_BA,sr_BA_#Latn,sr_CS,sr_ME,sr_ME_#Latn,sr_RS,sr_RS_#Latn,sr__#Latn,sv,sv_SE,th,th_TH,th_TH_TH_#u-nu-thai,tr,tr_TR,uk,uk_UA,vi,vi_VN,zh,zh_CN,zh_CN_#Hans,zh_HK,zh_HK_#Hant,zh_SG,zh_SG_#Hans,zh_TW,zh_TW_#Hant
updatelevel 17
os
Name Value
additionalinformation
arch amd64
buildnumber
name Windows Server 2016
version 10.0
vars
Name Value
g0713 TRUE
lockedOutIps
Name Value
loggedErrorsPeriodically
Name Value
WARNING: bad referer - check? {ts '2024-06-05 03:36:44'}
WARNING: http error {ts '2024-06-15 10:58:26'}
WARNING: low score {ts '2024-06-05 21:14:18'}

recensies

i-Tac data recovery doet wat het beloofd. Persoonlijk contact, heldere uitleg over onderzoek en een nette prijs voor een particulier (als ik de prijs vergelijk met DRN, waar ik eerst een offerte had gevraagd). i-Tac data recovery was na de eerste poging zelf niet tevreden over het behaalde resultaat en heeft nogmaals op een andere wijze de data geprobeerd terug te halen. Zeer tevreden over het uiteindelijke resultaat. Ik heb bijna alle bestanden weer terug. Dank, dank, dank.

Teun van Winsen (31 dec 21)

Nieuw-Vennep


Heel blij met de hulp van i-Tac recovery. Snelle service en professioneel. Erg blij dat de losse harde schijf weer hersteld is!

Mirjam Karres (14 dec 21)

Haarlem


Prima ervaring met i-Tac. Na een online zoektocht verschillende partijen gesproken. Bij i-Tac gelijk een fijn gevoel, een goed en duidelijk eerste contact! Geen loze beloftes vooraf, gewoon een eerlijke uitleg van de situatie en de (on)mogelijkheden. Ik heb de harde schijf langsgebracht en ze zijn aan het werk gegaan. Ook tijdens het proces goed op de hoogte gehouden. De schijf was ernstig beschadigd maar gelukkig hebben ze alsnog veel van mijn "verloren" informatie weten te herstellen. Mocht ik onverhoopt ooit nog eens in deze situatie komen, dan weet ik wie ik bel!

Michel van den Broek (6 dec 21)

Dutch workwear Company B.V.

Leiderdorp


i-Tac is zeer professioneel en heeft mij geholpen al mijn bestanden weer terug te krijgen van mijn externe harde schijf die plotseling niet meer bleek te werken. Nogmaals onwijs bedankt hiervoor!

Andreea Bercu (2 dec 21)

Andreea Bercu Photography

Haarlem


Lieve mensen die dit lezen, Een aantal maanden geleden ging de harde schijf kapot waar het leven van mijn vrouw, kind en mezelf op stonden. Via via kwamen we bij deze toppers. Helaas was de harde schijf te erg beschadigd om alles volledig eraf te krijgen, maar hebben ze wel een groot aantal foto's en filmpjes van mijn zoon terug weten te krijgen. De communicatie door het proces heen was heel duidelijk en fijn. Bij deze een aanrader voor als bij jou hetzelfde is overkomen.

Maarten van Osch (2 dec 21)

Wageningen


I had a great experience with i-Tac recovering data from a 10 year old laptop I had been putting off for many years. It was a quick and easy process which I was able to by mail. They were very responsive and the turnaround was as laid out in the initial conversation. Very impressed with their service! I recommend i-Tac for all your data recovery needs.

Sally Leon (2 dec 21)

Amsterdam


Mijn camcorder was gecrashed toen het geheugen vol raakte op vakantie. i-Tac gevonden op internet, en echt perfect. Waar ik dacht dat er een harde schijf in mijn camcorder zou zitten, bleek het een geheugenchip te zijn. Nog getwijfeld of het bedrag van recovery het wel waard zou zijn, maar ze hebben de volle 100% van mijn filmpjes terug kunnen halen. Nu kan ik toch gelukkig nog even nagenieten van mijn vakantie. Het ging sneller dan ik had gedacht, en er was goed contact.

Remco Vreeburg (2 dec 21)

Haarlem


Plots was mijn belangrijkste externe harde schijf stuk. Gelukkig vond ik i-Tac. Super snelle reactie op mijn e-mail, snelle afspraak, heldere transparante uitleg over onderzoek en dan de oplossing. Super blij dat ik al mijn data terug heb!!!

Ulrike Mischka (11 nov 21)

Haarlem


Snelle response, goede service. Mijn fotokaart was gecrasht / was niet meer zichtbaar. Ontzettend blij dat mijn fotoproject kon worden teruggehaald dankzij i-Tac.

Sarie Moolenburgh (7 nov 21)

Haarlem


Foto's en films op mijn camcorder niet meer te openen. I-tac heeft alle data op de harde schijf veilig kunnen stellen en wij kunnen weer genieten van dierbare herinneringen. Great Job en ten sterkste aanbevolen!

Folkert Bakker (13 okt 21)

Ospel


Fijn contact, zeer snel en uiterst vakkundig. Al mijn data terug voor een schappelijke prijs. Dank i-Tac!

Maarten Blokland (6 okt 21)

IJmuiden


Great service and communication on the process. Happy that I got my data recovered!

Emile Booysen (29 sep 21)

Haarlem


Na een probleem met mijn harde schijf heb ik ze gevonden. Professioneel, snel en oplossingsgericht. Ze hebben het probleem opgelost en ik kreeg mijn documenten terug met een nieuwe harde schijf.

Y Caliskan (24 sep 21)

Haarlem


Terug van een mooie vakantie en dan....je SD kaart corrupt en dus al je foto's weg! Neeeee. Snel op internet gezocht en bij i-Tac terecht gekomen. Ze hebben 98% weer terug weten te halen binnen een paar dagen. Superblij! Zeker het geld waard om te laten doen.

Mient Tijseling (22 sep 21)

Santpoort-Noord


Dan doet ineens je externe harde schijf met dierbare foto's het niet meer! Via, via werd i-Tac geadviseerd. De reviews gelezen en er een telefoontje aan gewaagd. De informatie was duidelijk, geen vage beloftes, heldere prijsafspraken. Duidelijk besproken wat het betekent als het een software probleem is en wat de consequenties zijn als het een fysiek probleem is. Eind goed, al goed en een uitermate tevreden klant!!!!

Annette Kramer (16 sep 21)

Aalsmeer


Zowel mijn interne als externe harde schijf waren gecrashed. Ik heb in eerste instantie een offerte opgevraagd bij Data Recovery Nederland. Deze factuur was onduidelijk, duur en niet flexibel (moest verplicht een nieuwe harde schijf bij hun afnemen a 80 euro). Nav hiervan verder gaan zoeken en uitgekomen bij i-Tac. Snel, goed en persoonlijk geholpen waarbij ze elke keer ook volledig transparant zijn in de kansen op herstel. Na de eerste diagnose bleek dat ze alle bestande terug konden halen dus uiteindelijk is het de investering meer dan waard geweest en ben ik heel blij met mijn keuze voor i-Tac !! Memories are priceless..

Sabine Schokkenbroek (31 aug 21)

Amsterdam


Professioneel, snel en overzichtelijk. Goede deal met no cure, no pay. Gelukkig is al mijn data wel terug gevonden. Aanrader!

Auke van Rossum (31 aug 21)

Haarlem


Zeer goed en discreet geholpen door i-Tac voor het herstellen van mijn externe harde schijf nadat deze kortsluiting had gehad. Ik heb al mijn bestanden weer terug, en dat voor een aanzienlijk lagere prijs dan vergelijkbare andere dataherstelbedrijven.

Frank de Groot (30 aug 21)

Heemskerk


Ik had al eens eerder met i-Tac kennis gemaakt toen dit bedrijf voor mij onbereikbare data van een USB-geheugenstick wist te redden. Omdat ik toen zeer tevreden was over de snelle redding van mijn data, zowel als de schappelijke prijs die mij in rekening werd gebracht, heb ik nogmaals een beroep op i-Tac gedaan. Ik zat onder druk een tijdschriftnummer te redigeren en maakte een ongecontroleerde beweging met de muis. Gevolg: scherm leeg en, naar vervolgens bleek, ook de externe harde schijf waarop alle data voor dat blad stonden. Bij 'Eigenschappen' werden weliswaar nog 1,6 GB aan data vermeld, maar de bestandslijst was volkomen leeg. Ik had twee dagen tevoren geback-upt, maar twee dagen werk reconstrueren is een vervelende en zeer tijdrovende klus. Ook hier bleek i-Tac weer de reddende engel; een paar dagen later kon ik een nieuwe harddisk met alle data in de oorspronkelijke mappenstructuur in Haarlem ophalen.. Prima service tegen een schappelijke prijs., i-Tac kan ik aan iedereen aanbevelen. Met vriendelijke groet, Tjeerd Boersma

Tjeerd Boersma (30 aug 21)

Kunsthistoricus

Behoudsvereniging varend erfgoed

Alkmaar


Snel en goed

Roul Meijer (29 aug 21)

Amsterdam


Heel erg goed geholpen! Mijn externe harde schijf deed het niet meer nadat deze een kleine tik had gehad. Via zoeken op het internet uitgekomen bij i-Tac data recovery in Haarlem. Ik las hele goede recensies. Na een telefoontje met wat vragen gekozen voor dit bedrijf en geen spijt van gehad. Ze houden je constant op de hoogte wat ze aan het doen zijn, kunnen doen voor je en wat daarvan de kosten zullen zijn. Op deze manier loop je nooit tegen onverwachte kosten aan. Al met al ben ik helaas veel geld kwijt, maar ik heb wel 99% van mijn foto's en bestanden terug. Daar ben ik heel blij mee. Dat geld ben ik inmiddels wel weer vergeten! Bedankt voor de goede service, transparantie en duidelijke communicatie!

Kirsten van der Horst (19 aug 21)

Haarlem


All of a sudden, our common drive seemed to contain no files anymore when accessing the drive. When viewing the drive’s properties, it showed 100% free space. I wanted to revert to a backup that I thought I had been continuously running in the background, but it turned out it had not been properly backing up the new files/changes for a long while already (never tested this). So, all lost? Of course, when you lose years of precious data that is ‘irreplaceable’ you want a highly professional expert that is reliable/trustworthy. Widely confirmed positive feedback on personal service, communication, speed and successful recoveries triggered my choice for i-Tac. My expectations were not only met, but exceeded! I explained my problem over the phone, received useful tips on ‘what not to do’ and could deliver my external drive the same evening. Process, potential outcomes and expected timelines (depending on root cause and amount of data) were explained in a very friendly manner. Five days later I received the good news of full recovery of files and folder structure, hence I could continue as if nothing had happened. I also received tips on how to properly arrange my backup structure for the future. Clearly, I would highly recommend i-Tac as data recovery specialist for anyone in a similar situation, not just for the successful end result, but also for the process from start to finish.

Coen Mensink (22 jul 21)

Haarlem


Wat ik erg kon waarden van het bedrijf I-tac is dat ze een snelle service leveren. Ik vond dit erg belangrijk omdat het ging om een defecte SD-kaart waarop belangrijke materiaal stond. Ik ben zeer tevreden over het eindresultaat.

Sascha Brolman (20 jul 21)

Sasha Lara Video (Productie & Realisatie)

Amsterdam


Echte aanrader voor als je radeloos in mijn geval de harde schijf niet meer kunt lezen. Duidelijke website en je wordt goed en snel op de hoogte gehouden door i-Tac over de voortgang. #Aanrader... mijn data is gewoon terug.....

Michel van Niekerk (17 jul 21)

Almere


Ongelooflijk goed geholpen. Plotseling kon ik mijn harde schijf niet meer opstarten. Twee dagen aan het infuus gehangen bij i-Tac dat recovery en ik heb werkelijk alles weer terug. Super blij wat een service :)

Erik Veldhuizen (16 jul 21)

Haarlem


I-Tac was able to recover my data from a broken USB stick. Brilliant, reliable and nice service. I can Highly recommend i-Tac

Jarkko Rautula (10 jul 21)

Haarlem


Nadat onze macbook kapot was gegaan kwamen we er achter dat er een deel van de foto's niet in de cloud stonden en alleen op de harde schijf van de Macbook. Gelukkig hebben ze de foto's terug kunnen halen. Goede service.

Bianca Kalff (22 jun 21)

Anna Paulowna


Duidelijk en betrouwbaar. Alles word netjes uitgelegd en hij neemt de tijd om alles door te nemen en uit te leggen. Ik heb mijn bestanden terug en ik ben er heel erg blij mee. Dank u wel.

Emilio Mendez Soler (18 jun 21)

Opdam


De gegevens op op twee harde schijven waren niet meer te bereiken via mijn pc. Daarom op zoek gegaan naar een bedrijf dat e.e.a. zou kunnen herstellen. Na enig zoeken terecht gekomen bij i-Tac data recovery. Een afspraak kon binnen een paar uur gemaakt worden. Nog dezelfde dag beschadigde schijven gebracht en binnen vijf dagen al resultaat. Alles terug te kunnen brengen op een nieuwe harde schijf. Super afhandeling en een aanrader voor iedereen welke dezelfde soort problemen ervaart. Doe geen moeite met verder zoeken. Ga voor i-Tac data recovery!

T van Leeuwen (16 jun 21)

Leiderdorp


De service die i-Tac data recovery mij heeft verleend ben ik erg tevreden over! Mijn MacBook Air was vastgelopen na het updaten naar MacOS Big Sur. Ik was erg bang dat ik nu al mijn data inclusief alle kostbare foto's kwijt zou zijn. Na contact opgenomen te hebben met i-Tac kreeg ik een duidelijke uitleg van het proces en de kosten. Na 2 weken hebben zij alle data weer terug weten te halen! Ik ben super tevreden!

Tieme Weenink (15 jun 21)

Haarlem


Wij waren heel blij met i-Tac data recovery. Tijdens het overzetten van een van onze harde schijven (met archiefmateriaal van ons festival) van Mac naar Windows is alles verdwenen. Gelukkig heeft i-Tac alles terug kunnen halen en gelijk back up schijven gemaakt. Service was persoonlijk, betrouwbaar maar ook snel en we werden goed op de hoogte te houden. Kortom 100% recommended!

Alers Natasja (11 jun 21)

Founders & Creative directors

Stichting Grauzone

Amsterdam


Zeer service-en klantgericht. Professioneel en geeft goed advies. Wij zijn super geholpen en hebben al onze data terug

Marco van Elferen (11 jun 21)

Purmerend


I-Tac heeft mij kundig en zeer snel geholpen. Er zat enige spoed achter het terughalen van mijn bestanden/data. Binnen 2 dagen een positief resultaat! Enorm blij mee!

Paul Frenaij (9 jun 21)

Amsterdam


Goede ervaring met dit i-tac Recovery. Nooit geweten dat een externe harde schijf kan crashen totdat je het mee maakt. Stonden veel herinneringen op en via een kennis kwamen we aan i-tac Recovery. Deskundige uitleg over de te volgen stappen waar wel een prijskaartje aan hangt per stap. Alle data weer netjes retour op een nieuwe externe harde schijf en tips voor de toekomst. Dank voor het terug halen.

Rik van Wieringen (8 jun 21)

Voorhout


Een aanrader!! Mijn externe harde schijf starten niet meer op, met daarop foto's van de kinderen. Ontelbare mp3 bestanden enz. Eerste instantie dacht ik dat alles verloren was, totdat ik I-Tac data recovery belde. Deze meneer heeft mij goed geholpen met het terug halen van alle bestanden, waar ik heel blij van ben en mij financieel goed geholpen omdat ik niet alles in 1 keer kon betalen. Ik ben zeer tevreden hoe alles is verlopen en de volgende keer zal ik zeker weer naar deze meneer gaan. ????

Michael de Jong (2 jun 21)

Velsen-Noord


i-Tac heeft me goed geholpen! Na het crashen van m’n externe hardeschijf hebben ze een heel groot deel van de bestanden en fotos terug weten te halen. Ben zeer te tevreden over de service van i-Tac

Dilani Schipper (25 mei 21)

Gieten


Zeer goede service, professioneel en uitstekend geholpen. Zoek niet verder, i-Tac is jouw bedrijf mocht je onverhoopt problemen met data hebben.

John Bouterse (22 mei 21)

Haarlem


Zeer tevreden over dit bedrijf. Ongeveer 5 Giga-byte aan foto- en Officebestanden die op mijn externe harde stonden kon ik niet meer openen nadat mijn harde schijf het plotseling begaf toen ik het probeerde te openen. i-Tac heeft mij zeer vriendelijk tekst en uitleg gegeven en het uiteindelijke resultaat is dat vrijwel alle bestanden zijn gered.

H. Mauer (30 apr 21)

Zaandijk


Mijn externe harde schijf crashte en was niet meer te lezen. Ik zocht via Google naar een data-recovery bedrijf in Haarlem en kwam uit bij i-Tac. Uiterst plezierig contact, snelle service, kon diezelfde dag terecht voor een eerste quick-scan van de schijf. Duidelijke afspraken over de verschillende stappen in het recovery-proces, met daarbij transparantie over de te maken kosten. Data op de schijf bijna volledig teruggehaald, tot mijn grote opluchting. Over het gehele proces en de communicatie met i-Tac zeer tevreden, zou dit bedrijf zonder meer aanbevelen.

Joop Muller (30 apr 21)

Ifms-online

Driehuis


Netjes te woord gestaan. Uiterst bekwame dienstverlening Snel en reageert snel. Nog een leuk gesprek gehad ook.

Marvin Da Cruz Laranjeira Fernandes (27 apr 21)

Amsterdam


Dank voor de goede en snelle service! Onze foto's en video's zijn gered.

Bart van Vuren (26 apr 21)

Haarlem


Mooi resultaat. Correct en vlot geholpen. Het zal grote schade geweest zijn, want het was kostbaar.

Ginny van Aarle (26 apr 21)

Santpoort-Noord


Door i-Tac is op een vlotte en zeer professionele wijze data van een harde schijf van een oude, lang niet gebruikte computer gehaald. Blij met het resultaat en de prettige communicatie. Ik raad u i-Tac van harte aan.

Tineke Hielema (26 apr 21)

Haarlem


Prima geholpen door i-Tac bij het terughalen van veel filmbestanden uit mijn gecrashte camcorder met interne harde schijf. Niet voor niets, maar wel een goed resultaat.

Johan Groote (25 apr 21)

Assen


Erg goed bedrijf, klanten vriendelijk, snel en netjes geholpen door meneer Edwin. Goede prijs . Ik adviseer iedereen deze bedrijf is 100% vertrouwbaar. Nogmaals dankjewel voor uw help. Adelina

Adelina Kelekhidze (24 apr 21)

Amsterdam


Tot mijn schrik begaf mijn micro SD kaart het opeens, hier stonden zo veel dierbare foto's en video's op, en toen de back-up die ik dacht te hebben niet goed gesynchroniseerd bleek te zijn besloot ik naar een professional te gaan. Ik zag echter alleen maar grote bedrijven waar diagnose en recovery zo enorm duur was dat dat mij erg somber stemde, tot dat ik deze gouden tip kreeg van mn moeder die al eerder bij i-Tac iets heeft laten recoveren. Een professional én goed betaalbaar. 'S ochtends een mail gestuurd en direct kreeg ik antwoord, ik heb die zelfde dag nog mijn kaart kunnen langsbrengen. Het contact was prettig en persoonlijk en ik zou op de hoogte gehouden worden. Daarna kreeg ik al snel goed nieuws dat er veel bestanden gered konden worden! Ik kon ik de geredde data ook nog laten zetten op een nieuwe externe harde schijf, die ik sowieso al wilde aanschaffen. Ik kon snel langskomen om de bestanden te bekijken en de schijf op te halen. Ik ben erg tevreden over de resultaten, het contact en de goede service. Aanrader!

Myra Felicia (24 apr 21)

Amsterdam


Mijn externe harde schijf met vakantie foto's was gecrasht, gelukkig kon I-Tac Haarlem de bestanden van de harde schijf redden. Fijn dat we de herinneringen van onze vakantie meer terug hebben op foto.

Marco Hartendorf (22 apr 21)

Haarlem


Mijn harde schijf was niet meer toegankelijk en in alle paniek ben ik opzoek gegaan naar een betrouwbare adres voor hulp. In de rimboe van aanbieders van diensten voor data recovery kwam in terecht bij i-Tac. Dit voelde voor mij als een oase in de woestijn. Vooral de professionele en doelgerichte aanpak is prijzenswaardig. ik kon direct terecht voor het afgeven v/d schijf en na een week werd ik gebeld dat alle data hersteld is. Heel veel lof en waardering voor de werkwijze van i-Tac. Ik raad hen zeker aan!!! namens R.Thakoer.

Rajesh Thakoer (6 apr 21)

Rotterdam


Zeer tevreden!

Saar Bakker (31 mrt 21)

Amsterdam


Bij het overzetten van data stopte mijn externe harde schijf ermee. Meteen naar de dichtstbijzijnde computer winkel op de rijkstraatweg gegaan, daar kreeg ik binnen 5 minuten te horen dat de schijf overleden was en reparatie tussen de 800 en 1000 euro zou gaan kosten. Zeer teleurgesteld naar huis, maar op advies van mijn zoon toch even op internet gezocht naar iemand anders. Al snel kwam ik bij i-tac recovery terecht. Eerst gebeld en daarna er naartoe waar ik zeer vriendelijk en duidelijk te woord werd gestaan. De meneer die mij uitleg gaf is duidelijk ter zake kundig en zegt waar het op staat. Na 1 week een telefoontje dat alles van de schijf gered was, man wat was ik blij. Ik hoop dat het mij nooit meer overkomt, maar mocht ik problemen met mijn data hebben, OP NAAR I-TAC.

Piet van der Lubbe (31 mrt 21)

Haarlem


Ik had bij Data Recovery Nederland een offerte opgevraagd. De kosten bleken 1000 euro om de data van mijn harde schijf te herstellen. Ik heb bij i-Tac een offerte opgevraagd en binnen 7 dagen had ik voor 175 euro al mijn data terug!

Jaap Liebregt (30 mrt 21)

Amsterdam


Mijn externe harde schijf met foto's en filmpjes deed het zonder reden niet meer. In eerste instantie het bedrijf ingeschakeld dat door de leverancier/fabrikant van de harde schijf werd voorgesteld. Hierbij moest ik de schijf opsturen naar het buitenland. Hierover had ik geen goed gevoel. Toen heb ik i-Tac gemaild en snel een reactie terug ontvangen. Mijn beleving is dat meneer een bevlogen en bedreven ICT-specialist is. Ik heb de schijf persoonlijk overhandigd en dat gaf me een goed gevoel. Vervolgens heb ik wel behoorlijk lang op de reparatie moeten wachten. Dit bleek achteraf te maken te hebben met een onderdeel dat van ver moest komen. In mijn geval werd pas gereageerd nadat ik mails verstuurde hoe het met de voortgang stond. Je hebt toch een fors bedrag betaalt om dierbare herinneringen terug te halen. Dan vind ik het fijn als je over een periode van 10 weken geïnformeerd wordt over de voortgang. Daarom 4 i.p.v. 5 sterren. Het eindresultaat was uiteindelijk uitstekend en dat is toch waar het om draait.

Daniël de Jong (22 mrt 21)

Akersloot


De harde schijf van mijn laptop kapot. Het leek in eerste instantie vrij hopeloos, maar wonder boven wonder is het gelukt om alle verloren gewaande data terug te krijgen. En dat binnen enkele werkdagen. Daar ben ik heel erg blij mee.

Paul van den Berg (22 mrt 21)

Commercieel Directeur

Watergames & More

Zoetermeer


Topbedrijf! Snel geholpen, persoonlijke aandacht en service, goede dienstverlening en binnen no time time alle bestanden terug waar ik al jaren niet bij kon.. Heel fijn, absolute aanrader

Karin Vaalburg (20 mrt 21)

Ilpendam


Uitzonderlijke service. Zeer tevreden. Op kerstdag merkte ik dat een backup schijf niet meer werkte. Gelijk gesmst. Kon dezelfde dag nog brengen. Ben zeer goed geholpen en er werd ook meegedacht hoe het voortaan te voorkomen.

Erik Mandersloot (14 mrt 21)

Santpoort-Zuid


Voor de 2e keer geholpen en weer erg blij met de hulp. Met externe harde schijf was ermee gestopt en gelukkig stonden op mijn oude laptop nog foto's die ik graag wilde hebben ondanks dat ik ze had verwijderd stond het daar gelukkig nog op de schijf. Wordt netjes nog gebeld en overlegd en ook voor de kosten. Zeker een aanrader :) Ook een hele vriendelijke meneer.

Claudia Penning (11 mrt 21)

Koog aan de Zaan


Eerlijke communicatie ook bij slecht nieuws, niet duur, goed geholpen

Jos Putter (7 mrt 21)

Uitgeest


Ben uitstekend geholpen door i-tac. Snelle service en duidelijk verhaal over wat ik wel en niet kon verwachten. Blij dat ik een groot deel van mijn werkdocumenten weer terug heb.

Diana Martinez (7 mrt 21)

MAR Recruitment & Coaching

Amsterdam


Onze externe harddisk met o.a. veel familiefoto's was gecrasht. Zo blij dat i-Tac ons kon helpen: heldere informatie en snelle afhandeling. Alle data konden teruggehaald worden, dat was meer dan we hadden durven hopen!

Martha Kist (5 mrt 21)

Leeuwarden


Goede en snelle service en gelukkig het meeste op mijn Harddisk kunnen redden

Paul Tromp (3 mrt 21)

Santpoort


Ondanks de vrij hopeloze situatie waar mijn harde schijf zich in bevond super goed advies gekregen. Zou iederen i-Tac aanraden! PS. nooit zelf met je harde schijf proberen te klooien, laat dit over aan de professionals.

David van Berkel (2 mrt 21)

Haarlem


Wat een snelle en fantastische service! Ik had een geheugenkaart per ongeluk gewist en i-tac heeft het kunnen terughalen. Ook het snelle reageren en contact heeft me erg geholpen. Absolute aanrader.

Cornelie Tollens (2 mrt 21)

Amsterdam


Zeer goede ervaringen! Eerlijke, duidelijke en snelle communicatie over het proces en de kosten. Ik had een Externe harde schijf die beschadigd was, ze hebben 99% kunnen herstellen. Erg fijn om weer alle oude herinneringen terug te zien.

Kyra de Weert (1 mrt 21)

Heemskerk


Mijn geheugen stick was gecrashed doordat ik hem er te snel uitgehaald had. Daarbovenop deed zich nog een ander probleem voor. Zeer veel dierbare foto’s en kon me wel voor de kop slaan. Meerdere mensen hadden er al naar gekeken en konden er niets meer mee. Ik heb gebeld met i-Tac en er is me duidelijk uitgelegd wat ik kon verwachten en wat de kosten waren. Het is arbeidsintensief werk en de kosten zijn navenant maar het was me het waard want uiteindelijk is 95% van mijn data weer terug gevonden. Ik was er erg blij mee en kan iedereen i-Tac van harte aanbevelen.

Frank Esser (27 feb 21)

Amsterdam


Dankzij I-Tac hebben wij onze foto's die op een beschadigde externe schijf stonden allemaal weer terug! Veel foto's met een enorme hoge emotionele waarde. Erg blij mee. I-Tac, bedankt! Vooral doorgaan.

Jacky van den Bosch (22 feb 21)

Haarlem


Perfect geholpen.

Sjors Dobbelaar (22 feb 21)

Haarlem


So what do you do when you've got disk failure? Reach out to the pro's of i-Tac and get your data back. That plus great service at a competitive price. Thumbs up!

Marcel Vrugtman (19 feb 21)

Managing Director & Founder

Nimble creatives

Den Haag


Nadat mijn vrouw onze laptop had laten vallen was de harde schijf niet meer benaderbaar. Toen ik na een tijdje op onderzoek uitging om deze te laten herstellen schrok ik enorm van de online geboden offertes. Ik heb zelfs de harde schijf naar Noorwegen opgestuurd, maar ook dat bedrijf kwam met een offerte van meer dan € 900,-. Gedesillusioneerd vroeg ik nog enkele offertes aan en de eigenaar van i-Tac belde me binnen een uur op en vroeg informatie m.b.t. de harde schijf. Na een goed en duidelijk gesprek een afspraak gemaakt en langs gegaan. Binnen een week was bijna de hele schijf hersteld waaronder onze trouwfoto's en de foto's van onze kinderen. En dit voor een hele schappelijke en duidelijke prijs. Ik zou dit bedrijf zeker aanbevelen wanneer je zoekt naar een eerlijke partij die er niet op uit is om snel geld te verdienen, maar maatwerk levert voor elke klant. Sjaak

Sjaak Dikkeboom (18 feb 21)

Spaarndam


Evaluatie externe schijf herstel I-Tac Ik had hele grote bestanden van foto’s, ??C ?ime Machine, en andere files opgeslagen op twee externe Seagate harde schijven. De ene na de andere schijf raakte onklaar en ik kon niet meer bij mijn files komen. Tot mijn grote tevredenheid, is I-Tac is erin gelaagd om vrijwel alle files terug te zetten op nieuwe harde schijven, voor een deel in de bestaande file structuur, als ook in een nieuwe structuur, in die gevallen dat de oorspronkelijke structuur van de files was verdwenen. Ik heb nu weer toegang tot de files, die goed te herkennen zijn. De communicatie met I-Tac was heel goed, zowel bij de voorbereidingen van het herstel van files, tijdens het herstel proces zelf, als ook daarna bij het terugzenden van de herstelde files. Heel erg bedankt. Na deze succesvolle file hersteloperatie, wacht mij echter het onvermijdelijke even grote werk, om opnieuw de files te integreren met die op mijn MAC laptop. Jan W. Van Tongeren Delft

Jan W. van Tongeren (16 feb 21)

Statisticus

Delft


Ik heb 3 februari 2021 een harde schijf naar i-Tac gebracht, omdat deze besmet was met een virus. Alle foto's vanaf 2003 stonden erop en ik kon er niet meer bij! De schijf weggebracht naar i-Tac en alle foto's en filmpjes zijn teruggehaald, op een nieuwe externe schijf gezet en aangetekend retour gestuurd. Zaterdag 13 februari had ik het al binnen! Ik ben er echt super blij mee!

Lynda Tol Bekretaoui (15 feb 21)

Almere


2x harde schijf gecrasht. Super blij alles terug. Echt onwijs bedankt. Erg vriendelijk en behulpzaam geholpen. Thx

Patrick Supusepa (13 feb 21)

Wormerveer


Hard werkend in Linux aan een tijdschriftnummer kwam er plotseling een klusje tussendoor dat alleen in Windows uitgevoerd kon worden. Ik liet de 250 Gb USB-stick met mijn tijdschriftnummer maar even zitten. Vervolgens in Windows aan het werk totdat ik een melding van mijn virussccanner kreeg: virus gevonden en onschadelijk gemaakt. Ja, wel in de computer, maar niet op mijn USB-stick. Die was zowel in Windows als Linux onleesbaar geworden, mét een hoeveelheid artikelen en foto's voor mijn tijdschriftnummer. Zoiets was me nog nooit overkomen. Op Google vond ik I-Tac data recovery als dichtsbijzijnde mogelijkheid om hulp te bieden. Na een telefoontje kon ik de USB stick die middag nog langs komen brengen. Een week later kwam het verlossende telefoontje: alle bestanden gered en ook de hele mappenstructuur nog intact. Alles netjes op een externe harde schijf gezet. I-tac werkt op no cure no pay basis en brengt zeer redelijke tarieven in rekening als het allemaal wél lukt. Vanaf het eerste contact krijg je meteen adviezen wat je beslist niet moet doen met, in mijn geval, de USB-stick. Zowel vanwege de vakkundigheid als het contact met de klant ben ik buitengewoon tevreden. Aanbevelenswaardig dus!

Tjeerd Boersma (10 feb 21)

Alkmaar


I-Tac has provided a very good and professional service. Very organized and clear about the costs, prices and the amount of possible data recovery.

Alex Pethke (8 feb 21)

Luxemburg


Harde schijf gecrashd met alle foto’s en filmpjes.. Helaas ook niet meer voor i-TAC mogelijk om te gegevens veilig te stellen. Ze zijn heel duidelijkheid in de kosten en komt met alternatieve mogelijkheden om data terug te halen. Gelukkig heeft I-TAC nog wat foto’s en filmpjes van een oude laptop kunnen halen zodat we nog wel wat fotos hebben. Ik ben blij en raad ze ook zeker aan..

Dorrith Jongkind (6 feb 21)

Kudelstaart


Ik heb een tijdje rond op internet gezocht en door ander bedrijf in Nieuw-Vennep verwijzen naar i-Tac in Haarlem. Na contact kon ik daar dezelfde dag nog terecht, op dinsdag 29 jan 2021 heb ik mijn hardeschijf gebracht, op maandag 01 feb werd ik gebeld door i-tac dat 85gb is terug gehaald van die hardschijf. Ik was opgelucht en heel blij om te horen dat het gelukt is. Anders was ik alle filmjes en foto's kwijt van mijn kinderen.Goed geholpen, communicatie was echt goed en ik was zelf heel tevreden. Ik zal zeker in de toekomst mensen daar naartoe sturen. I-tac is echt een professioneel bedrijf, verdient zeker een 5 sterren.

Farroud (6 feb 21)

Hoofddorp


Harde schijf werkte niet meer. Via I-tac professioneel opgelost. Duidelijke communicatie, meerdere opties aangeboden en data netjes terug ontvangen

Wendy Colenbrander (4 feb 21)

Kudelstaart


Heel tevreden over de snelle reactie op mijn voor minder gespecialiseerde bedrijven onmogelijke verzoek om data te herstellen van een usbstick waarvan controller beschadigd bleek. Om mijn gegevens te benaderen moest een bijzonder lastige omweg genomen worden. Dit gebeurt meestal alleen tegen een naar verhouding extreem hoge prijs. Bij i-Tac gebeurt dat tegen een redelijke fixed prize en bij minder dan 60 % herstel geen kosten. Het contact hierover met i-Tac is heel direct en men denkt met de klant mee.

Michiel Goudsmit (25 jan 21)

Docent

Amsterdam


Zeer goede prijs-kwaliteit verhouding inclusief eerlijk advies. TOP

Erik Fransen (14 jan 21)

Den Haag


Het zal je maar gebeuren, externe harddisk niet meer te benaderen, encrypted. Na enig rondvragen komt de naam i-Tac data recovery. Die blijken zeer deskundig. Ook het ondersteunende bedrijf. Hulde voor het geleverde werk. Ben voorlopig nog wel even zoet met het maken van een back up.

Dirk Gortzak (11 jan 21)

Hoofddorp


Per abuis mijn externe harde schijf geformatteerd. Hierop stonden van jaren foto's en videos van onze kinderen. We zijn verwezen naar i-Tac in Haarlem. Na contact kon ik daar dezelfde dag nog terecht (op zaterdag!). Goed geholpen en wat ook fijn was. Ik werd gerustgesteld in dat de meeste, zowel niet alle data terug te halen was. Na enkele dagen liet i-Tac weten dat de data hersteld was. i-Tac kwam zijn belofte na. Alle data was weer zichtbaar! Ik heb de foto's en video's terug. Het kost een kleine prijs, maar was zeker de moeite waard.

Peter van Dam (11 jan 21)

Nieuw-Vennep


Mijn externe harde schijf, waar veel informatie op stond, was gecrast weinig mee te beginnen. Met i-Tac een afspraak gemaakt want ik dit bedrijf al van een andere keer . Vanaf het laatste contact een zeer prettige communicatie gehad. Duidelijke afspraken, goede informatie bij de intake over onder andere kosten, planning en de kans dat niet alle informatie van de harde schijf te halen was. i-Tac heeft gelukkig alle informatie van de defecte harde schijf gehaald wat ook verwachte volgens afgesproken kosten en planning. Super

Gerard Paauw (11 jan 21)

Amsterdam


Enige tijd geleden is mijn laptop gecrasht. Op internet vond ik vooral bedrijven die minimaal 500 euro in rekening zouden brengen voor Data recovery. Tot ik bij i-Tac uit kwam. I-tac bleek heel klantvriendelijk en heel duidelijk in communicatie. Ik ben heel blij dat ik mijn bestanden terug heb en dat voor een mooie prijs!

Margi Kirschenmann (10 jan 21)

Amsterdam


Nu m'n smartphone voor de tweede keer gecrasht was en ik nu 2500 foto en m'n contacten kwijt was, werd het tijd voor actieve, in eerste instantie keus gemaakt op basis van afstand, maar zeker concreet geworden door heldere info en opvolging. Oude moederboard en kapotte telefoon gebracht. Sneller dan verwacht het goede nieuws dat van beide items 100 % data gered kon worden! En dat is beter dan verwacht. Super, bedankt!

Peter Bierman (10 jan 21)

Heemskerk


Mijn externe harde schijf was defect, maar nog wel enigzins benaderbaar, Omdat ik het niet vertrouwde, heb ik gezocht naar een bedrijf gespecialiseerd in data recovery. Hierbij kwam ik , mede op basis van het grote aantal positieve reviews, bij i-Tac data recovery terecht. Uiteindelijk bleek het recoveren van de data een taaie klus te zijn, maar het grootste gedeelte van de data (waaronder foto's van bijzondere reizen) is gered! En dit alles voor een schappelijk tarief. Bedankt hiervoor!

Rob Deen (5 jan 21)

Hoorn


Mijn externe harde schijf, waar veel informatie op stond, was niet meer benaderbaar. Met i-Tac een afspraak gemaakt. Vanaf de eerste kennismaking tot en met het laatste contact een zeer prettige communicatie gehad. Duidelijke afspraken, goede informatie bij de intake over onder andere kosten, planning en de kans dat niet alle informatie van de harde schijf te halen was. i-Tac heeft gelukkig alle informatie van de defecte harde schijf gehaald volgens afgesproken kosten en planning. Super!

Kees Naaktgeboren (4 jan 21)

Velserbroek


Superblij ben ik met de babyfoto’s en filmpjes van mijn zoon die op een geblokkeerde oude IPod bleken te staan! Los van dit geweldige resultaat ben ik erg tevreden met de duidelijke communicatie door I-Tac, en met het zeer redelijke prijskaartje.

Sophie Tax (2 jan 21)

Amstelveen